Hosea 5

Noua traducere în limba românã

„Ascultaţi aceasta, preoţilor! Ia aminte, casă a lui Israel! Pleacă-ţi urechea, familie regală! Căci pentru voi este judecata aceasta, fiindcă aţi fost o cursă la Miţpa şi un năvod întins asupra Taborului! Răzvrătiţii se afundă în măcel[1], dar Eu îi voi disciplina pe toţi. Eu îl cunosc pe Efraim, iar Israel nu-Mi este ascuns, căci acum, Efraime, te-ai prostituat, iar Israel s-a întinat! Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci în mijlocul lor este un duh de desfrâu şi ei nu-L cunosc pe Domnul. Mândria lui Israel mărturiseşte împotriva lui. Israel şi Efraim se împiedică în înseşi fărădelegile lor, iar Iuda se împiedică împreună cu ei. Vor merge cu turmele şi cu cirezile lor să-L caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi, căci S-a depărtat de la ei. Au fost necredincioşi faţă de Domnul, căci au născut copii nelegitimi. Acum lunile lor noi îi vor devora, pe ei şi ogoarele lor. Sunaţi din corn la Ghiva[2] şi din trâmbiţă la Rama! Strigaţi în Bet-Aven*! După tine, Beniamine! Efraim va deveni o pustie în ziua mustrării – fac cunoscut seminţiilor lui Israel acest lucru care este sigur. 10 Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută hotarele. Îmi voi revărsa furia asupra lor ca un potop de ape. 11 Efraim este asuprit, zdrobit sub judecată, căci i-a plăcut să meargă după învăţături false.[3] 12 Eu sunt ca o molie pentru Efraim şi ca o cangrenă pentru casa lui Iuda. 13 Când Efraim şi-a văzut boala şi Iuda – rănile, Efraim s-a dus în Asiria şi a trimis după măreţul împărat.[4] Dar el nu poate să vă vindece, nici să vă trateze rana. 14 Căci Eu voi fi ca un leu pentru Efraim şi ca un leu tânăr pentru casa lui Iuda. Eu Însumi voi sfâşia şi apoi voi pleca; voi prăda şi nimeni nu-Mi va lua prada. 15 Voi pleca şi mă voi întoarce în Locul Meu, până când îşi vor recunoaşte vina. Ei vor căuta faţa Mea; în strâmtorarea lor Mă vor căuta cu adevărat.“