Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 3

Noua traducere în limba românã

1 În acele zile, Ioan Botezătorul a venit în pustiaIudeii şi a început să predice. 2 El spunea: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor[1] este aproape!“ 3 El este acela despre care s-a vorbit prin profetul Isaia, care zice: „Un glas strigă în pustie: «Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările!»“[2] 4 Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică. 5 Cei din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toată regiunea Iordanului au început să vină la el 6 şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. 7 Dar când a văzut că mulţi farisei[3] şi saduchei* vin la botezul lui, Ioan le-a zis: „Pui de vipere, cine v-a arătat cum să fugiţi de pedeapsa care vine?! 8 Faceţi roade vrednice de pocăinţă! 9 Să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: «Îl avem ca tată pe Avraam!», căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice urmaşi ai lui Avraam chiar şi din pietrele acestea! 10 Toporul este pus deja la rădăcina copacilor! Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 11 Eu vă botez cu[4] apă spre pocăinţă, dar după Mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele! El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 12 El Îşi are în mână furca de treierat; Îşi va curăţi aria de treierat şi Îşi va strânge grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge.“ 13 Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Însă Ioan încerca să-L oprească spunând: – Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?  15 Isus i-a răspuns: – Lasă să fie aşa acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept. Atunci Ioan a încuviinţat. 16 Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile (Îi)[5] erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El*. 17 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“[6]