Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 16

Noua Traducere Românească

1 Apropiindu‑se de El ca să‑L pună la încercare, fariseii și saducheii I‑au cerut să le arate un semn din cer[1]. (Mt 12:38; Mr 8:11; Lu 12:54) 2 Dar Isus, răspunzând, le‑a zis: „Când se înserează, voi spuneți: «Va fi vreme frumoasă, pentru că cerul este roșu învăpăiat.» 3 Iar dimineața, spuneți: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu întunecat.» Fața cerului știți s‑o pricepeți, dar semnele vremurilor nu le puteți pricepe? 4 O generație rea și adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul lui Iona“[2]. Apoi i‑a lăsat și a plecat. (Mt 12:39) 5 Când ucenicii au ajuns de cealaltă parte a mării, și‑au dat seama că au uitat să ia pâini. (Mr 8:14) 6 Isus le‑a zis: „Aveți grijă și păziți‑vă de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ 7 Ei vorbeau între ei[3], zicând: „Ne spune așa pentru că n‑am luat pâini.“ 8 Cunoscând aceasta, Isus le‑a zis: „Puțin credincioșilor! De ce vorbiți între voi[4] că n‑aveți pâini? 9 Tot nu înțelegeți? Nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșnițe ați strâns? 10 Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de bărbați și câte coșuri ați strâns? 11 Cum de nu înțelegeți că nu despre pâini v‑am vorbit?! Ci v‑am spus să vă păziți de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ 12 Abia atunci au înțeles ucenicii că El nu le zisese să se păzească de drojdia pentru pâine, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. 13 Isus a venit în părțile Cezareei lui Filip[5] și i‑a întrebat pe ucenicii Săi, zicând: – Cine zic oamenii că este Fiul Omului? (Mr 8:27; Lu 9:18) 14 Ei au zis: – Unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții spun despre El că este Ieremia sau unul dintre profeți. 15 El le‑a zis: – Dar voi, cine ziceți că sunt Eu? 16 Simon Petru, răspunzând, a zis: – Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu! 17 Isus, răspunzând, i‑a zis: – Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona[6], pentru că nu carnea și sângele ți‑au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu Care este în ceruri. (Joh 1:42; Joh 21:15) 18 Iar Eu îți spun că tu ești Petru[7] și pe această stâncă Îmi voi zidi Biserica[8], iar porțile Locuinței Morților[9] n‑o vor birui. (Mt 18:17) 19 Îți voi da cheile Împărăției Cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.[10] 20 Atunci le‑a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Cristosul. 21 De atunci încolo, Isus a început să le arate ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor[11], a conducătorilor preoților și a cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat. (Mt 5:22; Mr 8:31; Lu 9:22) 22 Petru însă L‑a luat deoparte și a început să‑L mustre, zicând: – Dumnezeu să aibă milă de Tine, Doamne! Să nu cumva să Ți se întâmple așa ceva! 23 Dar Isus S‑a întors și i‑a zis lui Petru: – Pleacă! Înapoia Mea, Satan[12]! Tu ești un prilej de poticnire[13] pentru Mine, căci nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. (Mt 13:41) 24 Atunci Isus le‑a zis ucenicilor Săi: – Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să Mă urmeze. (Mr 8:34; Lu 9:23) 25 Căci oricine vrea să‑și salveze viața o va pierde, dar cel ce‑și pierde viața de dragul Meu, o va găsi. 26 Într-adevăr, la ce i‑ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și‑ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? 27 Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său împreună cu îngerii Lui și atunci El va răsplăti fiecăruia după lucrarea lui. 28 Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta nicidecum moartea înainte de a‑L vedea pe Fiul Omului venind în Împărăția Sa.[14] (Mt 17:2; 2Pe 1:16)