Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 1

Noua traducere în limba românã

1 Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 2 Lui Avraam i s-a născut Isaac, lui Isaac i s-a născut Iacov, lui Iacov i s-a născut Iuda şi fraţii acestuia, 3 lui Iuda i s-a născut Pereţ şi Zerah, mama lor fiind Tamar, lui Pereţ i s-a născut Heţron, lui Heţron i s-a născut Ram, 4 lui Ram i s-a născut Aminadab, lui Aminadab i s-a născut Nahşon, lui Nahşon i s-a născut Salmon, 5 lui Salmon i s-a născut Boaz, mama acestuia fiind Rahab, lui Boaz i s-a născut Obed, mama acestuia fiind Rut, lui Obed i s-a născut Işai, 6 iar lui Işai i s-a născut regele David. Lui David i s-a născut Solomon, a cărui mamă fusese înainte soţia lui Urie, 7 lui Solomon i s-a născut Roboam, lui Roboam i s-a născut Abia, lui Abia i s-a născut Asa, 8 lui Asa i s-a născut Iehoşafat, lui Iehoşafat i s-a născut Iehoram, lui Iehoram i s-a născut Uzia, 9 lui Uzia i s-a născut Iotam, lui Iotam i s-a născut Ahaz, lui Ahaz i s-a născut Ezechia, 10 lui Ezechia i s-a născut Manase, lui Manase i s-a născut Amon, lui Amon i s-a născut Iosia, 11 iar lui Iosia i s-a născut Iehonia şi fraţii acestuia, pe vremea exilului în Babilon. 12 După exilul în Babilon, lui Iehonia i s-a născut Şealtiel, lui Şealtiel i s-a născut Zerub-Babel, 13 lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud, lui Abiud i s-a născut Eliachim, lui Eliachim i s-a născut Azor, 14 lui Azor i s-a născut Ţadok, lui Ţadok i s-a născut Achim, lui Achim i s-a născut Eliud, 15 lui Eliud i s-a născut Elazar, lui Elazar i s-a născut Mattan, lui Mattan i s-a născut Iacov, 16 iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos[1]. 17 Aşadar, de la Avraam până la David sunt în total paisprezece generaţii, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generaţii, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.[2] 18 Iată însă cum a avut loc naşterea lui Isus Cristos: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif însă, soţul ei, era un om drept şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii. De aceea el şi-a propus s-o părăsească pe ascuns.[3] 20 Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus[4], pentru că El Îşi va mântui poporul de păcatele lui!“  22 Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul, care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel“[5]nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.  24 Când Iosif s-a trezit din somn, a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. El a luat-o de soţie, 25 dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naştere unui Fiu. Şi el I-a pus numele Isus.