Matthew 1

Noua Traducere Românească

1 Cartea genealogiei[1] lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. (Lu 3:23) 2 Lui Avraam i s‑a născut Isaac, lui Isaac i s‑a născut Iacov, lui Iacov i s‑au născut Iuda și frații acestuia, 3 lui Iuda, i s‑au născut Pereț și Zerah, din Tamar, lui Pereț i s‑a născut Hețron, lui Hețron i s‑a născut Ram, 4 lui Ram i s‑a născut Aminadab, lui Aminadab i s‑a născut Nahșon, lui Nahșon i s‑a născut Salmon, 5 lui Salmon, i s‑a născut Boaz, din Rahab, lui Boaz, i s‑a născut Obed, din Rut, lui Obed i s‑a născut Ișai, 6 iar lui Ișai i s‑a născut regele David. Lui David i s‑a născut Solomon, din fosta soție a lui Urie, 7 lui Solomon i s‑a născut Roboam, lui Roboam i s‑a născut Abia, lui Abia i s‑a născut Asa, 8 lui Asa i s‑a născut Iehoșafat, lui Iehoșafat i s‑a născut Iehoram, lui Iehoram i s‑a născut Uzia, 9 lui Uzia i s‑a născut Iotam, lui Iotam i s‑a născut Ahaz, lui Ahaz i s‑a născut Ezechia, 10 lui Ezechia i s‑a născut Manase, lui Manase i s‑a născut Amon, lui Amon i s‑a născut Iosia, 11 iar lui Iosia i s‑a născut Iehonia și frații acestuia, pe vremea exilului în Babilon. 12 După exilul în Babilon, lui Iehonia i s‑a născut Șealtiel, lui Șealtiel i s‑a născut Zerub-Babel, 13 lui Zerub-Babel i s‑a născut Abiud, lui Abiud i s‑a născut Eliachim, lui Eliachim i s‑a născut Azor, 14 lui Azor i s‑a născut Țadok, lui Țadok i s‑a născut Achim, lui Achim i s‑a născut Eliud, 15 lui Eliud i s‑a născut Elazar, lui Elazar i s‑a născut Matan, lui Matan i s‑a născut Iacov, 16 iar lui Iacov i s‑a născut Iosif, soțul Mariei, din care S‑a născut Isus, Cel Care este numit Cristos[2]. 17 Așadar, toate generațiile de la Avraam până la David sunt în număr de paisprezece[3], de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generații, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generații.[4] 18 Iar nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. (Lu 1:26) 19 Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia s‑o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, a vrut s‑o părăsească pe ascuns[5]. (De 22:24) 20 Dar, în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s‑a arătat în vis și i‑a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s‑o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus[6], pentru că El Își va mântui poporul de păcatele lui.“ (Ac 7:45; Heb 4:8) 22 Toate acestea s‑au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și Îi vor pune numele Emanuel“[7], care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi.“ (Isa 7:14) 24 Când s‑a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i‑a poruncit îngerul Domnului. A luat‑o pe Maria de soție, 25 dar n‑a cunoscut‑o[8] până când ea nu a dat naștere unui Fiu. Iar el I‑a pus numele Isus.