Isaiah 43

Noua Traducere Românească

1 Dar acum, așa vorbește DOMNUL, El, Care te‑a creat, Iacov; El, Care te‑a întocmit, Israel: „Nu te teme, căci Eu te‑am răscumpărat; te‑am chemat pe nume, ești al Meu. 2 Când vei trece prin ape, voi fi cu tine; când vei trece prin râuri, ele nu te vor îneca, iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars și flacăra nu te va mistui. 3 Căci Eu sunt DOMNUL, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Cuș[1] și Seba în schimbul tău. (Isa 11:11) 4 Pentru că ești prețios în ochii Mei și onorat și pentru că te iubesc, voi da oameni pentru tine și popoare în schimbul vieții tale. 5 Nu te teme, căci Eu sunt cu tine! Îți voi aduce sămânța[2] de la răsărit și te voi aduna de la apus! (Isa 14:20) 6 Voi zice nordului: «Dă‑le drumul!» și sudului: «Nu‑i mai ține!» Adu‑i pe fiii Mei de departe și pe fiicele Mele de la marginea pământului – 7 pe oricine este chemat după Numele Meu și pe care l‑am creat pentru slava Mea, pe care l‑am întocmit și l‑am făcut. 8 Adu‑l pe poporul orb, dar care are ochi, pe poporul surd, dar care are urechi! 9 Să se adune toate neamurile și să se strângă popoarele! Care dintre ele[3] a vestit aceasta și care dintre ele ne‑au prezis lucrurile care s‑au întâmplat? Să‑și aducă martori pentru a dovedi că au dreptate, și astfel ei să audă și să poată zice: «Da! Este adevărat!» 10 Voi sunteți martorii Mei, zice DOMNUL, voi și Robul Meu pe care L‑am ales, ca să cunoașteți, să credeți în Mine, și să înțelegeți că Eu sunt. Înaintea Mea nu a fost întocmit niciun Dumnezeu și nici după Mine nu va fi. 11 Eu, Eu sunt DOMNUL și în afară de Mine nu este alt Mântuitor. 12 Eu am declarat, am izbăvit și am proclamat, și nu un dumnezeu străin între voi.[4] Voi Îmi sunteți martori, zice DOMNUL, că Eu sunt Dumnezeu. 13 Da, de la început[5] Eu sunt El. Nimeni nu poate elibera din mâna Mea! Când Eu lucrez, cine se poate împotrivi?“ 14 Așa vorbește DOMNUL, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: „De dragul vostru voi trimite o armată împotriva Babilonului și îi voi sili pe toți caldeenii[6] să fugă cu corăbiile de care sunt mândri. 15 Eu sunt DOMNUL, Sfântul vostru, Creatorul lui Israel, Împăratul vostru.“ 16 Așa vorbește DOMNUL, Cel Care a făcut o cale prin mare și o cărare prin apele vijelioase, 17 Cel Care a scos care și cai, împreună cu o armată puternică. Ei rămân culcați, neputându‑se ridica; sunt fără vlagă, stinși ca un muc de lumânare: 18 „Uitați lucrurile care au fost! Nu vă mai gândiți la cele din vechime! 19 Iată‑Mă pe cale de a face ceva nou; acum se ivește, nu‑l recunoașteți? Voi face o cale în pustie și râuri în deșert. 20 Vietățile câmpului, șacalii și struții, Mă vor slăvi, căci dau apă în pustie și râuri în deșert, pentru a da de băut poporului Meu, alesului Meu, 21 poporului pe care Mi l‑am întocmit ca să vestească lauda Mea. 22 Totuși, tu, Iacov, nu M‑ai chemat, ci te‑ai obosit de Mine, Israel! 23 Nu Mi‑ai adus oi drept arderi‑de‑tot și cu jertfele tale nu M‑ai onorat. Eu nu te‑am împovărat cu daruri de mâncare și nu te‑am obosit cerându‑ți tămâie. 24 Nu Mi‑ai cumpărat trestie mirositoare cu argintul tău, nici nu M‑ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, ci M‑ai împovărat cu păcatele tale, M‑ai obosit cu nelegiuirile tale. 25 Eu, da, Eu sunt Cel Ce‑ți șterg fărădelegile, de dragul Meu, și nu‑Mi voi mai aminti de ele. 26 Adu‑mi aminte! Să ne judecăm împreună! Istorisește tu, ca să fii dovedit drept! 27 Cel dintâi tată al tău a păcătuit, iar mijlocitorii[7] tăi s‑au răzvrătit împotriva Mea. 28 De aceea i‑am dezonorat pe conducătorii Sfântului Lăcaș, l‑am dat spre nimicire[8] pe Iacov, și batjocurii – pe Israel. (Isa 34:2)