Website too slow? Load as basic HTML.

Joel 2

Noua traducere în limba românã

1 Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Daţi alarma pe muntele Meu cel sfânt! Să tremure locuitorii ţării, căci vine ziua Domnului! Este aproape 2 acea zi a întunericului şi a negurii, acea zi cu nori şi cu întuneric adânc! Ca zorii care se aştern peste munţi, aşa vine o oştire mare şi puternică, cum n-a mai fost vreodată din vechime şi nici nu va mai fi în veacurile care vin. 3 Focul mistuie înaintea lor, iar după ei arde flacăra. Înaintea lor ţara este ca grădina Eden, dar după ei rămâne un deşert sterp; nimic nu le scapă. 4 La înfăţişare sunt precum caii şi aleargă ca nişte armăsari de luptă[1]. 5 Vin huruind ca nişte care şi sar peste vârfurile munţilor; pocnesc ca o flacără de foc ce mistuie pleava. Ei sunt ca o oştire puternică, gata de luptă. 6 Înaintea lor tremură popoarele; toate feţele pălesc[2]. 7 Aleargă ca nişte viteji, se urcă pe ziduri ca nişte războinici. Fiecare îşi ţine drumul lui şi nu se abate de pe calea lui. 8 Nu se înghiontesc unii pe alţii; fiecare mărşăluieşte înainte. Se năpustesc printre săgeţi[3], fără a rupe rândurile. 9 Năvălesc în cetate, aleargă pe ziduri, se urcă pe case şi intră prin ferestre ca hoţul. 10 Pământul se cutremură înaintea lor, cerurile se clatină, soarele şi luna se întunecă, iar stelele îşi pierd strălucirea. 11 Domnul Îşi face auzit glasul în fruntea oştirii Sale. Într-adevăr, numeroasă este tabăra Sa şi puternici sunt cei ce împlinesc Cuvântul Său! Da, mare este ziua Domnului şi înfricoşătoare! Cine o poate îndura? 12 Totuşi chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi cu jale. 13 Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele! Întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru, căci El este îndurător şi milostiv, încet la mânie şi plin de dragoste, şi-I pare rău când trimite nenorocirea. 14 Cine ştie? Poate se va întoarce cu părere de rău şi va lăsa după El o binecuvântare, un dar de mâncare şi o jertfă de băutură pentru Domnul, Dumnezeul vostru. 15 Sunaţi din trâmbiţă în Sion, hotărâţi un post, vestiţi o adunare sfântă! 16 Strângeţi poporul, sfinţiţi adunarea! Adunaţi bătrânii, strângeţi copiii, chiar şi pe cei ce sunt alăptaţi! Să iasă mirele din camera sa, şi mireasa din odaia ei. 17 Să plângă preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între portic şi altar şi să zică: «Ai milă de poporul Tău, Doamne, şi nu-Ţi face moştenirea de ocară sau de batjocură între neamuri! De ce să se zică printre popoare: ‘Unde este Dumnezeul lor?’» 18 Atunci Domnul va fi gelos pentru ţara Sa şi Îşi va cruţa poporul. 19 Domnul va răspunde poporului Său şi îi va zice:[4] «Iată, vă trimit grâu, must şi untdelemn, ca să vă săturaţi cu ele; şi nu vă voi mai face de batjocură între neamuri. 20 Voi îndepărta de la voi oştirea din nord, o voi duce într-o ţară uscată şi pustie; avangarda ei o voi alunga spre Marea de Răsărit[5], iar ariergarda ei – spre Marea de Apus*. Duhoarea ei se va înălţa şi mirosul ei greu se va ridica. Într-adevăr, El a făcut lucruri mari!* 21 Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi veseleşte-te! Într-adevăr, Domnul a făcut lucruri mari! 22 Nu vă temeţi, animale ale câmpului, căci păşunile pustiei au înverzit. Pomii îşi dau rodul, iar smochinul şi via îşi dau belşugul. 23 Bucuraţi-vă, copii ai Sionului, veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El, în dreptatea Lui, v-a dat ploaie timpurie[6], El v-a turnat ploaie din belşug, ploaie timpurie şi târzie*, ca odinioară. 24 Ariile de vânturat vor fi pline de grâu, iar teascurile se vor revărsa de must şi de untdelemn. 25 Vă voi răsplăti astfel pentru anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbe, Ielek, Hasil şi Gazam,[7] oştirea Mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. 26 Veţi mânca din belşug şi vă veţi sătura, şi veţi lăuda Numele Domnului, Dumnezeul vostru, Care a făcut minuni pentru voi. Poporul Meu nu va mai fi niciodată făcut de ruşine. 27 Veţi şti astfel că Eu sunt în mijlocul lui Israel, şi că Eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru şi nu este altul. Poporul Meu nu va mai fi făcut niciodată de ruşine. 28 După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor visa visuri, iar tinerii voştri vor avea viziuni! 29 Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. 30 Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. 31 Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare şi înspăimântătoare a Domnului.» 32 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Căci pe muntele Sion şi în Ierusalim va fi mântuirea, aşa cum a zis Domnul, şi printre supravieţuitorii pe care îi cheamă Domnul[8].