Website too slow? Load as basic HTML.

John 9

Noua traducere în limba românã

1 În timp ce trecea, Isus a văzut un orb din naştere. 2 Ucenicii Lui L-au întrebat: – Rabbi[1], cine a păcătuit de s-a născut orb: el sau părinţii lui? 3 Isus le-a răspuns: – Nu este nici pentru că a păcătuit el, nici pentru că au păcătuit părinţii lui, ci s-a născut aşa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4 Cât este zi, trebuie să lucrăm lucrările Celui Ce M-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5 Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. 6 Şi zicând aceasta, a scuipat pe pământ, a făcut nişte noroi din salivă şi l-a pus pe ochii orbului. 7 Apoi i-a zis: „Du-te şi spală-te în bazinul Siloamului!“ Tradus, Siloam înseamnă «Trimis» El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine. 8 Vecinii şi cei care-l văzuseră mai înainte, pe când era cerşetor, se întrebau: „Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?!“ 9 Unii ziceau: „El este!“ Alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el!“ Iar el zicea: „Eu sunt!“ 10 Prin urmare, l-au întrebat: – Cum atunci ţi-au fost deschişi ochii? 11 El a răspuns: – Omul Acela, Căruia I se zice Isus, a făcut noroi, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la Siloam şi spală-te!“ Aşa că m-am dus, m-am spălat şi apoi am putut vedea. 12 Ei l-au întrebat: – Unde este El? – Nu ştiu! a răspuns el. 13 L-au adus la farisei pe cel ce fusese orb. 14 Ziua în care Isus făcuse noroi şi-i deschisese ochii era o zi de Sabat. 15 Din nou, fariseii l-au întrebat şi ei cum de şi-a căpătat vederea. El le-a răspuns: – Mi-a pus noroi pe ochi, m-am spălat şi văd! 16 Unii dintre farisei ziceau: „Acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul!“ Alţii însă ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?!“ Aşa că era dezbinare între ei. 17 L-au întrebat din nou pe orb: – Tu ce zici despre El, pentru că ţie ţi-a deschis ochii? El le-a răspuns: – Este un profet. 18 Iudeii însă n-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea, până când nu i-au chemat pe părinţii lui. 19 Ei i-au întrebat: – Acesta este fiul vostru, despre care spuneţi că s-a născut orb? Atunci cum de vede acum? 20 Părinţii lui au răspuns: – Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb, 21 însă cum de vede acum sau Cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el! Este în vârstă şi va vorbi el cu privire la sine! 22 Părinţii lui au spus aceste lucruri fiindcă le era frică de iudei. Căci iudeii hotărâseră deja că dacă va mărturisi cineva că Isus este Cristosul, să fie dat afară din sinagogă. 23 De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă; întrebaţi-l pe el!“ 24 L-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: – Dă slavă lui Dumnezeu! Noi ştim că Omul Acesta este păcătos. 25 El le-a răspuns: – Dacă este păcătos, nu ştiu. Eu una ştiu: eram orb, iar acum văd! 26 Ei l-au întrebat: – Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii? 27 El le-a răspuns: – V-am spus deja, dar n-aţi ascultat. De ce vreţi să auziţi din nou? Doar nu vreţi şi voi să deveniţi ucenicii Lui?! 28 Ei l-au insultat şi i-au zis: – Tu eşti ucenicul Aceluia! Noi însă suntem ucenicii lui Moise! 29 Noi ştim că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu, dar Acesta nu ştim de unde este! 30 Omul le-a răspuns: – Dar tocmai acesta este lucrul de mirare, că voi nu ştiţi de unde este şi totuşi El mi-a deschis ochii! 31 Ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi, dar dacă cineva este temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32 De când este lumea nu s-a auzit ca cineva să deschidă ochii unuia care s-a născut orb. 33 Dacă Acesta nu era de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic. 34 Ei i-au zis: – Tu ai fost născut cu totul în păcat şi tu ne înveţi pe noi?! Şi l-au dat afară. 35 Isus a auzit că l-au dat afară şi când l-a găsit l-a întrebat: – Tu crezi în Fiul Omului[2]? 36 El I-a răspuns: – Şi Cine este, Domnule, ca să cred în El? 37 Isus i-a zis: – L-ai şi văzut; Cel Ce vorbeşte cu tine este Acela! 38 (El a răspuns: – Cred, Doamne! Şi I s-a închinat. 39 Isus i-a zis:)[3] – Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, pentru ca cei ce nu văd, să vadă, iar cei ce văd, să devină orbi. 40 Unii dintre fariseii care erau cu El, când au auzit acestea, I-au zis: – Doar nu suntem şi noi orbi?! 41 Isus le-a răspuns: – Dacă aţi fi orbi, n-aţi avea păcat; dar acum, pentru că ziceţi: „Vedem!“, păcatul vostru rămâne!