Website too slow? Load as basic HTML.

Genesis 18

Noua Traducere Românească

1 DOMNUL i S‑a arătat lui Avraam lângă stejarii lui Mamre, pe când acesta stătea la intrarea cortului său, în arșița zilei. 2 Avraam și‑a ridicat ochii, s‑a uitat și iată că trei bărbați stăteau în apropierea sa. Când i‑a văzut, a alergat de la intrarea cortului ca să‑i întâmpine și s‑a plecat până la pământ. 3 El a zis: – Stăpâne, dacă am găsit bunăvoință înaintea Ta[1], Te rog, nu trece pe lângă robul Tău. (Ge 19:19) 4 Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vă puteți spăla picioarele și să vă odihniți sub copac. 5 Iar eu voi aduce o bucată de pâine, ca să vă înviorați inimile, după care puteți merge mai departe, căci de aceea ați trecut pe la robul vostru. Ei i‑au răspuns: – Da; fă cum ai spus. 6 Avraam s‑a dus repede în cort la Sara și i‑a zis: „Ia repede trei măsuri[2] de făină aleasă, frământă niște aluat și fă turte.“ 7 Apoi Avraam a alergat la turmă, a luat un vițel a cărui carne era fragedă și bună, i l‑a dat unui slujitor, iar acesta s‑a grăbit să‑l pregătească. 8 Apoi a luat niște iaurt, niște lapte, precum și vițelul pe care îl pregătise și le‑a pus înaintea lor. În timp ce aceștia mâncau, Avraam stătea lângă ei, sub copac. 9 Ei l‑au întrebat: – Unde este Sara, soția ta? El a răspuns: – Iat‑o în cort. 10 Domnul a zis: – Cam pe vremea aceasta Mă voi întoarce cu siguranță la tine și iată că Sara, soția ta, va avea un fiu. Sara asculta la intrarea cortului care era în spatele lui. 11 Avraam și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, iar Sarei nu‑i mai venea rânduiala femeilor. 12 Sara a râs în sinea ei, zicând: „După ce am îmbătrânit, să mai am dorință[3]? Domnul meu este, de asemenea, bătrân.“ 13 DOMNUL i‑a zis lui Avraam: – De ce a râs Sara, zicând: „Voi avea eu într-adevăr un copil tocmai acum când sunt bătrână?“ 14 Este oare ceva prea greu pentru DOMNUL? La timpul potrivit Mă voi întoarce la tine, cam pe vremea aceasta, iar Sara va avea un fiu. 15 Dar Sara a negat, zicând: – Nu am râs! Căci se temea. Însă El a zis: – Ba da! Ai râs! 16 Când s‑au ridicat de acolo, bărbații s‑au uitat înspre Sodoma, iar Avraam a mers împreună cu ei ca să‑i conducă. 17 Dar DOMNUL a zis: „Să ascund oare de Avraam ceea ce urmează să fac, 18 de vreme ce el va deveni cu adevărat un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului? 19 Căci l‑am ales[4] pentru a le porunci copiilor săi și familiei sale după el să țină calea DOMNULUI, împlinind dreptatea și judecata, pentru ca DOMNUL să‑i dea lui Avraam ceea ce i‑a promis.“ 20 Atunci DOMNUL a zis: „Strigătul împotriva Sodomei și Gomorei este într-adevăr mare, iar păcatul lor este într-adevăr foarte grav! 21 Voi coborî să văd dacă au făcut întru totul după strigătul care a ajuns la Mine; iar dacă nu, voi ști.“ 22 Acei bărbați s‑au întors de acolo și au plecat înspre Sodoma. Dar Avraam a continuat să stea în picioare înaintea DOMNULUI. 23 Avraam s‑a apropiat și a zis: – Îl vei spulbera Tu oare și pe cel drept împreună cu cel rău? 24 Poate că în mijlocul cetății sunt cincizeci de oameni drepți. Vei spulbera Tu oare acel loc și nu‑l vei ierta chiar dacă sunt cincizeci de oameni drepți în mijlocul cetății? 25 Departe de Tine să faci un astfel de lucru: să‑l omori pe cel drept împreună cu cel rău, astfel încât celui drept să i se facă precum celui rău! Departe de Tine lucrul acesta! Oare nu va face dreptate Judecătorul întregului pământ? 26 DOMNUL a răspuns: – Dacă voi găsi în mijlocul cetății Sodoma cincizeci de oameni drepți, voi ierta tot locul acela datorită lor. 27 Avraam a răspuns și a zis: – Iată‑mă îndrăznind să‑I vorbesc Stăpânului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. 28 Dacă din cei cincizeci de oameni drepți vor lipsi cinci, vei distruge toată cetatea din cauza lipsei celor cinci? El a răspuns: – Dacă voi găsi acolo patruzeci și cinci, n‑o voi distruge. 29 Avraam I‑a vorbit din nou și a zis: – Poate vor fi găsiți acolo numai patruzeci. El a răspuns: – Datorită celor patruzeci, n‑o voi distruge. 30 Avraam a zis: – Să nu Se mânie Stăpânul dacă vorbesc iarăși. Poate vor fi găsiți doar treizeci. Domnul a răspuns: – Dacă voi găsi acolo treizeci, n‑o voi distruge. 31 Avraam a zis: – Iată‑mă îndrăznind să‑I vorbesc Stăpânului. Poate vor fi găsiți acolo doar douăzeci. Domnul a răspuns: – Datorită celor douăzeci, n‑o voi distruge. 32 Avraam a zis: – Să nu Se mânie Stăpânul dacă mai vorbesc doar o dată. Poate vor fi găsiți doar zece. El a răspuns: – Datorită celor zece, n‑o voi distruge. 33 După ce a terminat de vorbit cu Avraam, DOMNUL a plecat, iar Avraam s‑a întors acasă.