Website too slow? Load as basic HTML.

1 Timothy 6

Noua traducere în limba românã

1 Toţi cei ce sunt sub jugul sclaviei, să-şi considere stăpânii vrednici de toată onoarea, pentru ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura noastră să nu fie batjocorite. 2 Cei care au stăpâni credincioşi să nu-i desconsidere sub motiv că sunt fraţi, ci să le slujească şi mai mult, pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă-ipe alţii şi îndeamnă-i cu privire la aceste lucruri!  3 Dacă cineva învaţă pe alţii o altă doctrină şi nu este de acord cu cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos şi cu învăţătura care duce la evlavie, 4 este plin de mândrie şi nu înţelege nimic, ci are boala controverselor şi a certurilor de cuvinte, din care apar invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele 5 şi ciorovăielile permanente dintre oamenii cu mintea pervertită, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un mijloc de îmbogăţire. 6 Evlavia este, într-adevăr, un mare câştig, dacă este însoţită de mulţumire. 7 Căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea. 8 Dacă avem mâncare şi îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. 9 Cei care vor să se îmbogăţească vor cădea în ispită, în capcană şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care-i cufundă pe oameni în ruină şi pierzare. 10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii, care au tânjit după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu multe dureri. 11 Însă tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri! Urmăreşte dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea! 12 Luptă-te lupta cea bună a credinţei! Apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori! 13 Îţi poruncesc, înaintea lui Dumnezeu, Care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Cristos Isus, Care a depus o bună mărturie înaintea lui Ponţiu Pilat[1], 14 să păzeşti fără pată şi fără reproş această poruncă până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos, 15 pe care binecuvântatul[2] şi singurul Suveran, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, o va descoperi la timpul potrivit, 16 El, singurul Care are nemurirea, Care locuieşte într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia şi pe Care nici un om nu L-a văzut şi nici nu-L poate vedea. A Lui să fie onoarea şi puterea veşnică! Amin. 17 Porunceşte-le bogaţilor din veacul de acum să nu se îngâmfe, să nu-şi pună nădejdea în bogăţiile nesigure, ci în Dumnezeu, Care ne oferă din belşug toate lucrurile, ca să ne bucurăm. 18 Spune-le să facă binele, să fie bogaţi în fapte bune, să fie generoşi, gata să împartă cu alţii, 19 adunându-şi astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce adevărata viaţă. 20 Timotei, păzeşte ceea ce ţi s-a încredinţat! Evită flecărelile lumeşti şi contradicţiile în legătură cu ceea ce, în mod fals, este numit „cunoaştere“[3], 21 pe care unii au împărtăşit-o şi astfel au rătăcit de la credinţă. Harul să fie cu voi! (Amin)[4].