Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 73

Noua traducere în limba românã

1 CARTEA A TREIADa, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. 2 Cât despre mine, era să mi se îndoaie picioarele, era cât pe ce să-mi alunece paşii, 3 căci îi invidiam pe cei lăudăroşi când vedeam bunăstarea celor răi. 4 Căci ei n-au parte de remuşcări până la moarte, iar trupul le este plin de grăsime.[1] 5 N-au parte de necazul muritorului de rând şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni. 6 De aceea mândria le atârnă de gât ca o podoabă, iar violenţa îi înveleşte ca o manta; 7 li se bulbucă ochii de grăsime,[2] iar imaginaţiile inimii lor întrec măsura; 8 batjocoresc şi vorbesc cu răutate; vorbesc de sus, ameninţând cu asuprire; 9 îşi înalţă gura până la ceruri, iar limba lor cutreieră pământul. 10 De aceea poporul[3] se întoarce spre ei şi soarbe cuvintele lor ca apa. 11 Ei zic: „Cum să ştie Dumnezeu şi cum ar putea afla Cel Preaînalt?“ 12 Aşa sunt cei răi: liniştiţi pe vecie şi crescând în bogăţie. 13 Într-adevăr, degeaba mi-am curăţit inima şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie, 14 căci sunt lovit toată ziua şi am parte de pedeapsă în fiecare dimineaţă. 15 Dacă aş zice: „Vreau să pot vorbi şi eu aşa!“, iată că aş trăda neamul fiilor Tăi. 16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, 17 până ce am venit la Sfântul Lăcaş al lui Dumnezeu şi am luat aminte la sfârşitul lor. 18 Într-adevăr, Tu îi aşezi în locuri alunecoase, îi arunci în dezastru. 19 Cum sunt pustiiţi într-o clipă! Sunt nimiciţi, sfârşiţi prin lovituri năprasnice. 20 Ca un vis la deşteptare, Stăpâne, aşa le lepezi chipul când Te trezeşti. 21 Când inima-mi era mâhnită şi eram străpuns în adâncul fiinţei mele, 22 eram ca o brută fără pricepere; eram ca dobitoacele înaintea Ta. 23 Însă eu totdeauna sunt cu Tine! Tu mă ţii de mâna dreaptă, 24 mă călăuzeşti cu sfatul Tău şi apoi mă vei lua în slavă. 25 Pe cine am eu în ceruri? În afară de Tine, eu nu îndrăgesc pe nimeni pe pământ. 26 Carnea şi inima mi se prăpădesc, dar Dumnezeu este stânca inimii mele şi moştenirea mea pe vecie. 27 Căci cei ce se despart de Tine vor pieri. Tu-i nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi. 28 Cât despre mine, este bine să fiu lângă Dumnezeu. Am făcut din Stăpânul Domn adăpostul meu; voi povesti toate isprăvile Tale!

Psalm 73

Новый перевод на русский язык

1 Наставление Асафа. О Боже, зачем Ты навсегда отверг нас? Почему гнев Твой возгорелся на овец пастбищ Твоих? 2 Вспомни народ, который Ты приобрел с давних времен, который Ты искупил, чтобы был Твоим наследием; вспомни гору Сион, на которой Ты обитаешь. 3 Направь Свои шаги к вековым развалинам – все разрушил враг во святилище! 4 Враги Твои рычали посреди собрания Твоего, установили там свои знамена. 5 Словно в чаще лесной звучали их топоры, 6 без остатка разрушили резные стены их секиры и бердыши. 7 Они сожгли святилище Твое дотла, осквернили они жилище Имени Твоего. 8 Решили они в сердце своем: «Уничтожим их полностью» и по всей стране сожгли все места, где поклонялись мы Тебе. 9 Знамений не видят наши глаза, и не осталось пророков, нет никого, кто знал бы, когда этому наступит конец. 10 О Боже, как долго еще будет враг глумиться, и вечно ли будет противник оскорблять Твое Имя? 11 Почему Ты убираешь назад Свою руку, Свою правую руку? Извлеки ее на них и порази их! 12 Бог, мой Царь от начала, Твое спасение наполняет землю. 13 Ты разделил Твоей силою море, Ты сокрушил головы морских чудовищ. 14 Ты сокрушил головы Левиафана[1], жителям пустынь отдав его в пищу. 15 Ты иссек источник и поток, Ты иссушил бегущие реки. 16 День и ночь – Твои; Ты создал солнце и луну. 17 Ты определил границы земли, сотворил лето и зиму. 18 Вспомни, Господи, как глумится враг и как безумный народ оскорбляет Твое Имя. 19 Не отдавай зверям душу Твоей горлицы; жизней Твоих страдальцев не забудь никогда. 20 Взгляни на Твой завет, потому что насилие во всех темных уголках земли. 21 Пусть не возвратится угнетенный с позором; пусть бедный и нищий восхвалят Твое Имя. 22 Восстань, Боже, и защити Твое дело; вспомни, как глупый оскорбляет Тебя целый день. 23 Не забудь крика Твоих врагов, шума противников Твоих, поднимаемого непрестанно.

Psalm 73

Lutherbibel 2017

1 Ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. 2 Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen; mein Tritt wäre beinahe geglitten. 3 Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. 4 Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. 5 Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. 6 Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. 7 Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt. 8 Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern hoch her. 9 Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein; was sie sagen, das soll gelten auf Erden. 10 Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. 11 Sie sprechen: Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? 12 Siehe, das sind die Frevler; die sind glücklich für immer und werden reich. 13 Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz rein hielt und meine Hände in Unschuld wasche? 14 Ich bin täglich geplagt, und meine Züchtigung ist alle Morgen da. 15 Hätte ich gedacht: Ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. 16 So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, 17 bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. 18 Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. 19 Wie werden sie so plötzlich zunichte! Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. 20 Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. 21 Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, 22 da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. 23 Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 24 du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 25 Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 26 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 27 Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen; du bringst um alle, die dir die Treue brechen. 28 Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte / und meine Zuversicht setze auf Gott den HERRN, dass ich verkündige all dein Tun.