Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 25

Het Boek

1 Een lied van David. Mijn hele wezen is op U gericht, HERE! 2 Laat mij niet in de steek, Here, want ik vertrouw helemaal op U. Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen. 3 Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt, zal in Hem teleurgesteld worden. Maar zij die zich onverschillig van U afkeren, zullen de nederlaag lijden. 4 Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, HERE. Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt? 5 Wijst U mij de weg van uw waarheid. Ik wil van U leren, want U bent de God van wie ik mijn hulp verwacht. Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven. 6 Wilt U naar mij kijken met ogen vol genade en vergeving, met eeuwige liefde en vriendelijkheid? 7 Wilt U voorbijgaan aan de zonden die ik in mijn jeugd begaan heb, HERE! 8 De HERE is goed en graag bereid hun die dreigen te verdwalen, de juiste weg te tonen. 9 Hij zal de beste weg tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten. 10 Als wij Hem dan gehoorzamen, zal elk pad waarop Hij ons leidt, getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid. 11 Maar HERE! Ik heb zoveel zonden begaan! Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam? 12 Waar is de man die ontzag heeft voor de HERE? God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken. 13 Hij mag leven onder Gods zegen en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen. 14 De vriendschap met God is voor hen die Hem eerbied bewijzen. Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen. 15 Ik kijk voortdurend op naar de HERE om zijn hulp te vragen, want alleen Hij kan mij redden. 16 Kom toch, HERE, en toon mij uw genade, want ik ben eenzaam en diep wanhopig. 17 Mijn zorgen nemen toe, lost U ze toch voor mij op! 18 Kijk eens wat een zorgen ik heb! Voelt U mijn pijn? Vergeef mij mijn zonden! 19 Ziet U hoeveel vijanden ik heb en hoe hartgrondig zij mij haten? 20 Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht! Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden dat ik vergeefs op U heb gehoopt! 21 Voorzie mij van godsvrucht en integriteit alsof het mijn lijfwachten zijn, want ik verwacht dat U mij zult beschermen. 22 O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?