Website too slow? Load as basic HTML.

Genesis 2

Bibelen på hverdagsdansk

1 På den måde blev himlen og jorden og alt liv skabt. 2 Skaberværket var nu fuldført, og Gud hvilede på den syvende dag. 3 Han velsignede den og indviede den til hviledag. 4 Da Gud skabte verden, 5 var der først ingen grønne planter eller buske på jorden, for han havde endnu ikke ladet det regne. Der var heller ingen mennesker til at dyrke jorden. 6 Men der vældede vand frem af jorden og vandede dens overflade. 7 Så formede Gud et menneske af jordens støv og blæste livsånde i dets næsebor, så det blev et levende væsen. 8 Gud havde plantet en have i Eden mod øst, og dér anbragte han nu det menneske, som han havde skabt. 9 Gud havde plantet alle slags smukke træer i haven, træer med en mængde frugt. Midt i haven stod livets træ og træet, der giver kendskab til både godt og ondt. 10 I Eden udsprang en flod, som vandede haven. Uden for haven delte den sig i fire mindre floder. 11 Den første flod hedder Pishon. Den bugter sig omkring landet Havila, hvor der findes guld 12 af fin kvalitet samt bedellium[1] og ædelsten. 13 Den anden flod kaldes Gihon. Den løber gennem landet Kush. 14 Den tredje flod kaldes Tigris. Den løber langs med Assyriens østgrænse. Den fjerde flod kaldes Eufrat. 15 Gud satte mennesket, Adam, i Edens have for at han skulle passe den, 16-17 og han sagde til ham: »Du må spise frugten fra alle træerne i haven undtagen det træ, som giver kundskab om godt og ondt. Hvis du spiser af den frugt, skal du dø.« 18 Derpå sagde Gud: »Det er ikke godt for Adam at være alene. Jeg vil give ham en livsledsager,[2] der passer til ham.« 19 Af jorden formede Gud nu alle slags dyr og fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem; og hvad Adam kaldte dem, blev deres navn. 20 Adam navngav så alle fuglene og de vilde og tamme dyr, men han fandt ikke nogen passende ledsager iblandt dem. 21 Derfor lod Gud Adam falde i en dyb søvn. Mens han sov, tog Gud et af hans ribben og lukkede stedet til igen med kød. 22 Af ribbenet byggede han en kvinde og førte hende hen til Adam. 23 »Ja!« udbrød Adam. »Det er knogler af mine knogler og kød af mit kød! Hun skal hedde kvinde, for hun er taget ud af manden.[3]« 24 Derfor skal en mand forlade sin far og mor og knytte sig til sin kone, og de to skal blive ét. 25 Adam og hans kone var begge nøgne, men de skammede sig ikke over deres nøgenhed.