Psalm 46

Český ekumenický překlad

1  Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem. 2  Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. 3  Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. 4  Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou! - Sela- 5  Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. 6  Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. 7  Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá. 8  Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. -Sela- 9  Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná! 10  Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. 11  „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.“ 12  Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. -Sela-