Psalm 150

Český ekumenický překlad

1  Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí, 2  chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! 3  Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou, 4  chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, 5  chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými! 6  Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.