Genesis 1

Nya Levande Bibeln

1 Allt började när Gud skapade himlen och jorden. 2 Först var jorden ett formlöst och tomt kaos, och Guds Ande svävade över de mörka dimmorna. 3 Då sa Gud: "Ljus, bli till." Då blev det ljust. 4-5 Gud var nöjd med ljuset och skilde det från mörkret. Han kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Tillsammans utgjorde de den första dagen. 6 Sedan sa Gud: "Låt dimmorna skilja på sig för att forma himlen där uppe och haven där nere." 7-8 Gud skapade på så sätt himlen och skilde dimman ovanför från vattnet nedanför. Allt detta hände den andra dagen. 9-10 Sedan sa Gud: "Låt vattnet under himlen samlas så att torrt land kommer fram." Det blev så och Gud kallade det torra jord, och vattnet kallade han hav. Gud var nöjd 11-12 och fortsatte: "Låt det ur jorden växa fram alla sorters gräs och fröbärande växter och fruktträd med kärnor i frukten, så att fröna och kärnorna på nytt ger upphov till de slags växter och frukter som de kommit ifrån. Det blev så, och Gud var nöjd. 13 Allt detta hände den tredje dagen. 14-15 Sedan sa Gud: "Låt det bli skinande ljus på himlen för att lysa upp jorden och skilja dagen från natten. De ska bestämma årstiderna på jorden och utmärka dagarna och åren." Det blev så, 16 för Gud skapade två stora ljus, solen och månen, som skulle lysa över jorden, det större ljuset, solen, för att lysa på dagen och det mindre ljuset, månen, för att lysa på natten. Han skapade också stjärnorna. 17 Gud placerade dem alla på himlen för att upplysa jorden, 18 härska över dagen och natten och skilja ljuset från mörkret. Gud var nöjd. 19 Allt detta hände den fjärde dagen. 20 Sedan sa Gud: "Låt vattnet vimla av levande varelser, och låt himlen fyllas av fåglar." 21-22 Gud skapade stora sjödjur och fiskar och fåglar av alla slag. Sedan såg Gud på dem med glädje och välsignade dem allesammans. "Föröka er och fyll haven", sa han, och till fåglarna sa han: "Föröka er ni också och uppfyll jorden!" 23 Detta avslutade den femte dagen. 24 Sedan sa Gud: "Låt jorden bära fram djur av alla slag - boskap, kräldjur och vilda djur." Det blev så. 25 Gud skapade alla slags vilda djur och boskap och kräldjur, och Gud var nöjd med det han hade gjort. 26 Sedan sa Gud: "Låt oss skapa människan, lik oss själva, att härska över allt liv i havet och i luften och på jorden." 27 Alltså skapade Gud människan lik hennes Skapare, lik sig själv skapade Gud människan till man och kvinna. 28 Gud välsignade dem och sa: "Föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Ni ska härska över fiskarna, fåglarna och alla djuren. 29 Lyssna! Jag ger er de fröbärande växterna på hela jorden och alla fruktträden. De ska ge er mat. 30 Åt djuren och fåglarna ger jag däremot allt gräs och andra gröna växter som föda." 31 Sedan såg Gud på allt han hade skapat, och han var mycket nöjd. Detta avslutade den sjätte dagen.