Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 4

Bibelen på hverdagsdansk

1 Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David. 2 Hør mig, Gud, når jeg råber om hjælp, for du er en god Gud. Du har hjulpet mig før, når jeg var trængt op i en krog. Vær nådig imod mig og lyt til min bøn! 3 I oprørske mennesker, hvor længe vil I krænke min ære? Hvor længe vil I stræbe efter falskhed og foretrække løgn og bedrag? 4 I må forstå, at Herren velsigner dem, der trofast følger ham. Han hører mit råb om hjælp, han svarer, hver gang jeg kalder. 5 Bliver I oprørte over noget, da synd ikke. Tænk jer om, forhast jer ikke. 6 Bring hellere ofre til Herrens ære og sæt jeres lid til ham. 7 Mange klager: „Hvorfor hjælper Gud os ikke?” Herre, se i nåde til os. 8 Mit hjerte glæder sig mere over dig end over en rig høst af korn og vin. 9 Jeg kan roligt lægge mig til at sove, for du, Herre, beskytter mig.