Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 30

Bibelen på hverdagsdansk

1 En sang af David, som blev sunget ved templets indvielse. 2 Herre, jeg priser dig, for du reddede mig. Mine fjender fik ikke lov at triumfere over mig. 3 Herre, min Gud, jeg råbte om hjælp, og du helbredte mig. 4 Du reddede mig fra den sikre død, kaldte mig tilbage fra gravens rand. 5 Syng for Herren, I, som adlyder ham! Pris hans hellige navn! 6 Hans vrede varer et øjeblik, men hans nåde bringer livet tilbage. Den gråd, der lyder om natten, afløses af glæde om morgenen. 7 Jeg blev selvsikker og mente, jeg kunne klare det hele. 8 Men det var jo din nåde, der gjorde mig til det, jeg var. Så da du vendte dig fra mig, blev jeg grebet af panik. 9 Jeg råbte til dig, Herre, tryglede dig om nåde. 10 „Hvad opnår du ved, at jeg dør? Hvad gavner det, at jeg lægges i graven? Kan en død synge lovsange eller fortælle om din trofasthed? 11 Hør på mig, Herre, og vær mig nådig. Herre, kom og hjælp mig.” 12 Da vendte du min sorg til glæde, tog min sørgedragt og klædte mig i festtøj. 13 Nu kan jeg synge af glæde, fra nu af vil jeg altid takke dig.