Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 25

Bibelen på hverdagsdansk

1 En sang af David. Til dig, Herre, råber min sjæl. 2 Min Gud, jeg stoler på dig, lad mig ikke i stikken! Lad ikke fjenderne sejre over mig! 3 For de, der stoler på Herren, bliver ikke til skamme. Men de, der gør oprør mod ham, går deres undergang i møde. 4 Ja, Herre, lær mig at forstå dine veje, vis mig den sti, jeg skal følge. 5 Lær mig at leve i din sandhed, for du er min Gud og min frelser. Det er dig, jeg sætter min lid til. 6 Du har altid været en kærlig Gud, din barmhjertighed varer til evig tid. 7 Tilgiv mig min ungdoms oprør, vis mig din trofasthed og nåde. 8 Herren er god og barmhjertig, han hjælper de vildfarne tilbage på vejen. 9 Han viser de ydmyge, hvad der er rigtigt, lærer dem den rette vej. 10 Når vi ønsker at gøre hans vilje, leder han os med sin kærlige hånd. 11 Herre, tilgiv mine mange synder, for du er kendt som en nådig Gud. 12 Dem, der har ærefrygt for Herren, hjælper han at vælge den rigtige vej. 13 De oplever hans velsignelse, og deres børn får lov at bo i landet. 14 Herren vejleder alle, der vil følge ham, han indvier dem i sine hemmelige planer. 15 Jeg vil altid søge hjælp hos Herren, for han redder mig fra mine fjenders fælder. 16 Vær mig nådig, Herre, for jeg er helt alene og hjælpeløs. 17 Skab en vej ud af min ulykke, befri mig fra alle mine lidelser. 18 Tænk på min sorg og smerte, tilgiv mig alle mine synder. 19 Mine fjender er mange, og de hader mig inderligt. 20 Beskyt mig og red mig. Lad mig ikke bukke under, for jeg stoler på din hjælp. 21 Må min ærlighed blive min redning, for jeg har sat min lid til dig. 22 Herre, frels hele Israel fra ulykke.