Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Noua traducere în limba românã

Proverbele regelui Lemuel

1 Cuvintele regelui Lemuel – oracolul pe care l-a învăţat1 de la mama lui:
2 Fiule, ce să-ţi spun? Fiul meu, ce să-ţi spun? Ce să-ţi spun, fiul jurămintelor mele?
3 Nu-ţi da femeilor puterea ta şi nici căile tale celor ce distrug regii!
4 Nu se cuvine regilor, Lemuele, nu se cuvine regilor să bea vin, nici conducătorilor să dorească băuturi tari,
5 ca nu cumva, bând, să uite Legea şi să încalce drepturile tuturor celor asupriţi.
6 Daţi băuturi tari celui ce piere şi vin celui ce are viaţa amară,
7 ca să bea, să-şi uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de necazul lui!
8 Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru drepturile tuturor celor nenorociţi!
9 Deschide-ţi gura şi judecă corect; apără drepturile celui asuprit şi nevoiaş!

Epilog: Femeia cinstită

10 Femeia cinstită! Cine o poate găsi?2 Ea este mult mai scumpă decât rubinele.
11 Inima soţului ei se încrede în ea şi nu-i va lipsi nimic de valoare.
12 Ea îl răsplăteşte cu bine, nu cu rău, în toate zilele vieţii ei.
13 Ea caută lână şi in şi lucrează cu plăcere cu înseşi mâinile ei.
14 Ea este ca o corabie; de departe îşi aduce hrana.
15 Ea se scoală când este încă întuneric, dă hrană familiei sale şi ceea ce este rânduit – slujnicelor sale.
16 Ea se gândeşte la un teren şi îl cumpără; din venitul câştigat plantează o vie.
17 Ea se încinge cu putere şi îşi întăreşte braţele.
18 Ea simte că negoţul îi merge bine şi lampa ei nu se stinge noaptea.
19 Saltă furca cu mâna şi prinde fusul cu degetele ei.
20 Ea îşi deschide braţele pentru cel sărac şi îşi întinde mâinile către cel nevoiaş.
21 Când ninge, ea nu se teme pentru familia ei, pentru că toată familia ei este îmbrăcată în stacojiu.
22 Ea îşi face cuverturi; are haine de in subţire şi purpură.
23 Soţul ei este respectat la porţile cetăţii, când stă printre bătrânii ţării.
24 Ea face mantii, apoi le vinde şi dă cingători negustorilor.
25 Se îmbracă în putere şi demnitate şi râde de ziua de mâine.
26 Vorbeşte cu înţelepciune şi învăţături plăcute3 sunt pe limba ei.
27 Ea veghează asupra căilor familiei sale şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
28 Fiii ei se ridică în picioare şi o fericesc, cum, de altfel, şi soţul ei o laudă:
29 „Multe femei fac lucruri nobile, dar tu le întreci pe toate!“
30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea este trecătoare, dar femeia care se teme de DOMNUL va fi lăudată.
31 Apreciaţi-o pentru rodul muncii ei şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii!
1 <footnote>31:1 Sau: Lemuel din Masa, / pe care le-a învăţat</footnote>
2 <footnote>31:10 Versetele 10-31 constituie un acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)</footnote>
3 <footnote>31:26 Ebr.: torat-hesed, tora având aici sensul de învăţătură, iar hesed putând avea atât sensul de dragoste (de aici, plăcute), cât şi sensul de credincioşie (învăţături corecte); pentru hesed vezi nota de la 3:3</footnote>
© 2019 ERF Medien