Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Zsoltár. &Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette õt az õ jobbkeze és az õ szentséges karja.
2  Tudtul adta az Úr az õ szabadítását; a népek elõtt megjelentette az õ igazságát.
3  Megemlékezett az õ kegyelmérõl és Izráel házához való hûségérõl; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
4  Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!
5  Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;
6  Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr elõtt!
7  Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.
8  A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek
9  Az Úr elõtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.
© 2018 ERF Medien