Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme!
2  Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az õ kegyelme!
3  Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az õ kegyelme!
4  Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az õ kegyelme!
5  Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott [és] tágas térre [tett] engem az Úr.
6  Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
7  Velem van az Úr az én segítõim közt, és nézni fogok az én gyûlölõimre.
8  Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
9  Jobb az Úrban bízni, mint fõemberekben reménykedni.
10  Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém õket.
11  Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém õket.
12  Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tûz, mert az Úr nevében elvesztém õket.
13  Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.
14  Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul.
15  Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
16  Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
17  Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
18  Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.
19  Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem az Urat!
20  Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.
21  Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!
22  A kõ a melyet az építõk megvetettek, szegeletkõvé lett!
23  Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink elõtt!
24  Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!
25  Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó elõmenetelt!
26  Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!
27  Isten az Úr és õ világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.
28  Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.
29  Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme!
© 2018 ERF Medien