Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 Павел и Тимотей, слуги на Иисус Христос, до всички вярващи в Иисус Христос, които се намират във Филипи, заедно с църковните ръководители и помощниците им1.
2 Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Благодарствена молитва за филипяните

3 Благодаря на своя Бог всеки път, когато си спомня за вас –
4 винаги във всяка своя молитва с радост се моля за всички вас.
5 Благодаря за вашето участие в благовестието от първия ден и досега.
6 И съм уверен в това, че Този, Който започна у вас доброто дело, ще го завърши до деня на Иисус Христос.
7 Оправдано е да мисля така за всички вас, защото сте в сърцето ми, тъй като всички вие сте съпричастни заедно с мене в благодатта – и когато съм в окови, и когато защитавам и утвърждавам благовестието.
8 Бог ми е свидетел колко много обичам всички вас с любов, каквато е любовта на Иисус Христос.
9 Моля се вашата любов все повече и повече да се усилва чрез знание и преценка за всичко,
10 за да различавате какво е добро. Така ще бъдете чисти и безупречни в Христовия ден,
11 изпълнени с плодовете на добродетелта, дарени чрез Иисус Христос, за слава и похвала на Бога.

Полза от затворничеството на апостола за благовестието

12 Желая, братя, да знаете, че това, което ми се случи, спомогна за по-голям успех на благовестието,
13 защото на цялата дворцова стража и на всички други стана известно, че аз съм окован заради Христос.
14 И повечето от братята по вяра в Господа, насърчени от моите окови, започнаха по-смело, без страх да проповядват Божието2 слово.
15 Наистина някои проповядват Христос от завист и увлечение по спорове, а други – от най-добри намерения.
16 Едните проповядват Христос от желание да спорят, не от чисти подбуди, като мислят, че увеличават тежестта на оковите ми3.
17 А другите проповядват от любов, като знаят, че аз съм определен да защитавам благовестието.
18 Но какво от това? Във всеки случай, било с умисъл, било искрено, Христос се проповядва. Затова се радвам и ще се радвам,
19 защото зная, че това ще ми послужи за спасение благодарение на вашата молитва и чрез съдействието на Духа на Иисус Христос.
20 Затова очаквам с голямо желание и се надявам, че в нищо няма да се посрамя, но ще се постарая много смело, както винаги, така и сега Христос да се възвеличи чрез тялото ми – било чрез живот, било чрез смърт.
21 Защото за мене животът е Христос, а смъртта – придобивка.
22 Ако ли живеенето ми в плът е плодотворно, не зная кое да предпочета.
23 Привличат ме и двете: желая да се освободя и да бъда с Христос, защото това е много по-добро.
24 Но да остана в плът е по-необходимо за вас.
25 Аз зная със сигурност, че ще остана и ще бъда заедно с всички вас за ваш напредък и за радост във вярата,
26 тъй че когато дойда повторно при вас, да можете чрез мене много повече да бъдете хвалени заради единението с Иисус Христос.

Съвети за твърдост във вярата

27 Само живейте достойно за Христовото благовестие, та било че дойда и ви видя, било че отсъствам, да чувам за вас, че устоявате в единомислие и като един се борите за благовестената вяра.
28 Изобщо не се плашете от противниците: това ще е доказателство за тяхната гибел и за вашето спасение. И това е от Бога,
29 защото на вас е дадено не само да вярвате в Христос, но и да страдате за Него,
30 като водите същата борба, каквато видяхте, че аз водих, и сега чувате, че водя.
1 Букв. епископи и дякони.
2 В някои ръкописи липсва: „Божието“.
3 В някои ръкописи текстът на ст. 16 и 17 е разменен.
© 2019 ERF Medien