Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Беседа за различията между праведните и нечестивите. Пролог

1 Властници на земята, обичайте правдата, мислете за Господа с доброта и Го търсете с чисто сърце,
2 защото Го намират тези, които не Го подлагат на изпитание, и Той не се явява на онези, които не вярват в Него.
3 А коварните помисли отдалечават от Бога и силата Му, ако бъде изпробвана, наказва безумците.
4 Мъдрост няма да влезе в лукава душа, нито ще се всели в тяло, отдало се на греха.
5 Защото светият дух на мъдростта ще избяга от коварството, ще се отвърне от неблагоразумните помисли и ще се отдръпне от приближаващата неправда.
6 Мъдростта е човеколюбив дух и няма да остави ненаказан онзи, чиято уста богохулства, защото Бог е свидетел на скритите му помисли, истински наблюдател на сърцето му и чува думите му.
7 Духът на Господа изпълва света и понеже обхваща всичко, разбира всеки звук.
8 Затова никой, който говори неправда, няма да се укрие, и изобличителната присъда няма да го отмине.
9 Замислите на нечестивия ще бъдат подложени на изпитание и неговите думи ще стигнат до Господа като изобличение за беззаконията му.
10 Защото ухото на ревнивия Бог чува всичко и ропотният глас не му убягва.
11 Избягвайте безполезния ропот и пазете езика си от злословие, защото и тайно изречена дума няма да остане нечута, а уста, която клевети, погубва душата.
12 Не предизвиквайте смъртта с житейските си заблуди и не си навличайте гибел с делата на ръцете си,
13 защото Бог не е създал смъртта и не се радва, когато гинат живите.
14 Той е сътворил всичко, за да съществува, и съществуващото във Вселената е спасително: в него няма гибелна отрова и няма адово царство на земята.
15 Правдата е безсмъртна, а неправдата причинява смърт.

Заблуждението на безбожните

16 Нечестивите обаче привлякоха смъртта – с ръце и думи, закопняха за нея като за приятел и сключиха съюз с нея, понеже заслужават да ѝ принадлежат.
© 2019 ERF Medien