Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Kolosser11518" in the Bible

Het Boek (9 hits)

Jud 20:25 Maar ook die dag stormden de Benjaminieten de stad uit en maakten nog eens 18.000 slachtoffers onder de Israëlieten, allemaal ervaren zwaardvechters. Jud 20:44 Die dag sneuvelden 18.000 Benjaminitische soldaten. 2Sa 8:13 Na zijn terugkeer van een overwinning op 18.000 Edomieten in het Zoutdal, werd David een beroemd man. 1Ki 4:22 De dagelijkse hoeveelheden voedsel, die nodig waren voor het paleis bedroegen: 7500 liter fijn meel, 15.000 liter gewoon meel, 1Ki 6:6 Deze aanbouw telde drie verdiepingen, waarvan de onderste 2,25 meter, de middelste 2,70 meter en de bovenste 3,15 meter breed was. De kamers waren aan de tempelmuren bevestigd met balken, die op blokken rustten die uit de muur staken; de balken zaten dus niet in de muur vast. 1Ch 12:31 Van de stam van Manasse werden 18.000 mannen gestuurd om ervoor te zorgen dat David koning werd. 1Ch 18:12 Absai, de zoon van Zeruja, versloeg daarna 18.000 Edomieten in het Zoutdal. 2Ch 3:15 Vooraan in de tempel stonden twee pilaren van 15,75 meter hoog, waar bovenop een kapiteel van 2,25 meter stond dat zich uitstrekte naar het dak. Eze 41:3 Toen ging hij de kamer aan het einde van de centrale ruimte binnen en mat de pilaren die daar bij de ingang stonden. Deze waren negentig centimeter dik en de toegang was 2,70 meter breed met een gang van 3,15 meter diep erachter.