Website too slow? Load as basic HTML.

Search "2" in the Bible

Bibelen på hverdagsdansk  (9 hits)

Ex 25:23 Lav derefter et bord af akacietræ, som skal være 2 alen langt, 1 alen bredt og 1½ alen højt. Ex 30:2 Alteret skal have en kvadratisk grundflade, en alen langt, en alen bredt og 2 alen højt, med horn i hjørnerne, som er udskåret i ét stykke med hjørnestolperne. Ex 37:10 Derefter blev der lavet et bord af akacietræ, 2 alen langt, 1 alen bredt og 1½ alen højt. Ex 37:25 Røgelsesalteret blev lavet af akacietræ. Det var en alen langt, en alen bredt og 2 alen højt. Hornene i hvert hjørne blev udskåret i et stykke med alteret. Ex 38:29 Den indkomne bronze beløb sig til lidt over 2 tons. 1Sa 13:21 Prisen for en slibning var 2/3 shekel for plovskær og hakker, 1/3 shekel for økser, segl og pigstave. 1Ch 24:7-18 Lodtrækningen gav følgende resultat: Jojarib blev nr. 1, Jedaja nr. 2, Harim nr. 3, Seorim nr. 4, Malkija nr. 5, Mijjamin nr. 6, Hakkotz nr. 7, Abija nr. 8, Jeshua nr. 9, Shekanja nr. 10, Eljashib nr. 11, Jakim nr. 12, Huppa nr. 13, Jeshebab nr. 14, Bilga nr. 15, Immer nr. 16, Hezir nr. 17, Happizetz nr. 18, Petahja nr. 19, Ezekiel nr. 20, Jakin nr. 21, Gamul nr. 22, Delaja nr. 23 og Ma'azja nr. 24. 1Ch 25:9-31 Hvert hold bestod af en leder samt 11 af hans sønner og slægtninge, og lodtrækningen resulterede i følgende rækkefølge: Josef nr. 1, Gedalja nr. 2, Zakkur nr. 3, Jitzri nr. 4, Netanja nr. 5, Bukkija nr. 6, Jesarela nr. 7, Jeshaja nr. 8, Mattanja nr. 9, Shimi nr. 10, Azarel nr. 11, Hashabja nr. 12, Shubael nr. 13, Mattitja nr. 14, Jeremot nr. 15, Hananja nr. 16, Joshbekasha nr. 17, Hanani nr. 18, Malloti nr. 19, Elijata nr. 20, Hotir nr. 21, Giddalti nr. 22, Mahaziot nr. 23 og Romamti-Ezer nr. 24. Ac 13:32-33 Vi står her i dag for at fortælle jer det glædelige budskab: Guds løfte til forfædrene er nu gået i opfyldelse for deres efterkommere. Det skete ved, at han sendte os Jesus som den lovede Profet. Det står også omtalt i Salme 2: ‘Du er min Søn, i dag er jeg blevet din Far.’