Help

Český ekumenický překlad

Ge 2:15  Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
© 2019 ERF Medien