5 Mózes 3,18

IBS-fordítás (Új Károli)

18  És parancsolék abban az idõben néktek, mondván: Az Úr, a ti Istenetek adta néktek ezt a földet, hogy bírjátok azt; felfegyverkezvén, menjetek át a ti atyátok fiai, Izráel fiai elõtt mind, a kik hadakozásra valók vagytok.

Újszövetség: élet, igazság és világosság

Az igehely nem létezik ebben a fordításban.