Website too slow? Load as basic HTML.

Hebrews 1

Słowo Życia

1 W różnych momentach historii i w różny sposób przemawiał Bóg do naszych przodków przez proroków. 2 Aż w tych ostatecznych czasach przemówił do nas przez swojego Syna, któremu poddał wszystko i przez którego stworzył wszechświat. 3 On jaśnieje chwałą Boga i ukazuje Jego istotę. On potęgą swego słowa utrzymuje wszechświat. A gdy dokonał oczyszczenia ludzi z grzechów, zasiadł w niebiosach po prawej stronie Boga. 4 On przewyższa wszystkich aniołów, bo otrzymał zupełnie inny niż oni tytuł. 5 Bo do którego anioła Bóg powiedział: „Ty jesteś moim Synem, Ciebie dziś zrodziłem”? albo: „Ja będę Jego Ojcem, a On będzie moim Synem”? 6 A gdy posłał swego Pierworodnego na ziemię, rozkazał: „Niech Mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boga”. 7 O aniołach Bóg powiedział tak: „Jego aniołowie będą szybcy jak wiatr, Jego słudzy jak płomienie ognia”. 8 Ale o swoim Synu wyraził się: „Tron Twój, Boże, trwa na wieki, a berłem Twego królestwa jest prawość postępowania. 9 Ukochałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg, Boże, namaścił cię wonnym olejkiem radości bardziej niż wszystkich innych”. 10 Powiedział też: „To Ty, Panie, stworzyłeś na początku ziemię, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. 11 Ty trwasz, a one przeminą, zestarzeją się jak ubranie. 12 Zwiniesz je jak zużytą odzież i wyrzucisz. Ty sam pozostajesz niezmienny, lata Twego życia nigdy się nie skończą”. 13 I do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: „Zasiądź w majestacie obok Mnie, aż wszystkich wrogów rzucę Ci pod nogi”? 14 Czy wszyscy aniołowie nie są tylko duchowymi posłańcami, mającymi zadanie służyć tym, którzy otrzymają zbawienie?