Website too slow? Load as basic HTML.

Galatians 1

Słowo Życia

1 Ja, apostoł Paweł, piszę do was jako posłany nie przez ludzi ani nie z polecenia jakiegoś człowieka, lecz przez samego Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, 2 wraz z wierzącymi, którzy są ze mną, do kościołów w Galicji, 3 przesyłamy życzenia łaski i pokoju od Boga Ojca i od Pana, Jezusa Chrystusa. Piszę do was jako posłany nie przez ludzi ani nie z polecenia jakiegoś człowieka, lecz przez samego Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych. 4 Ten Jezus ofiarował siebie za nasze grzechy, by nas wyrwać z sideł tego okropnego świata. I zrobił to zgodnie z planem Boga i Ojca naszego, 5 któremu należy się chwała po wszystkie wieki. Amen. 6 Jestem zdumiony, że tak szybko odchodzicie od Boga, który w swej łasce powołał was do życia w Chrystusie, i że szukacie innej ewangelii. Ale innej ewangelii nie ma. 7 Są tylko ludzie, którzy was ogłupili i którzy chcą wykrzywić ewangelię Chrystusa. 8 Gdybyśmy jednak nawet my albo anioł z nieba przedstawiali wam coś innego niż ta ewangelia, którą już wam ogłosiliśmy, to niech ktoś taki będzie przeklęty. 9 Jeszcze raz to powtórzę: jeśli ktokolwiek głosi wam ewangelię inną niż ta, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. 10 Jak myślicie, czy w ten sposób chcę zjednać sobie ludzi czy Boga? Czy chcę się przypodobać jakiemuś człowiekowi? Jeśliby mi na tym zależało, nie byłbym dobrym sługą Chrystusa. 11 Drodzy przyjaciele, zapewniam was, że głoszona przeze mnie ewangelia nie została wymyślona przez ludzi. 12 Żaden człowiek mi jej nie przekazał ani od nikogo się jej nie uczyłem. Objawił mi ją osobiście sam Jezus Chrystus. 13 Wiecie zapewne, że kiedyś jako wyznawca judaizmu bezlitośnie prześladowałem i niszczyłem kościół Boży. 14 Byłem chyba najgorliwszy ze wszystkich w kraju – stałem się wręcz fanatykiem tradycji moich ojców. 15 Bogu jednak spodobało się wybrać mnie jeszcze w łonie matki i pociągnąć do siebie swą łaską, 16 aby objawić przeze mnie swego Syna — bym głosił poganom ewangelię o Jezusie. Nikogo wtedy nie pytałem o radę ani 17 nie poszedłem do Jerozolimy do tych, którzy wcześniej niż ja zostali apostołami. Skierowałem się do pustynnej Arabii, a potem wróciłem do Damaszku. 18 Dopiero po trzech latach udałem się do Jerozolimy, by odwiedzić Piotra. Spędziłem z nim tylko piętnaście dni. 19 Spośród innych apostołów nie spotkałem wówczas nikogo oprócz Jakuba, brata naszego Pana. 20 A Bóg mi świadkiem, że opisując to wam, nie kłamię. 21 Zaraz po tym skierowałem się w okolice Syrii i Cylicji. 22 Chrześcijanie z kościołów w Judei nie wiedzieli nawet, jak wyglądam. 23 Dochodziły ich jedynie wieści: „Nasz dawny prześladowca głosi teraz wiarę, którą przedtem zwalczał”. 24 I wielbili Boga z mojego powodu.