Website too slow? Load as basic HTML.

Philemon 1

Słowo Życia

1 Ja, Paweł, uwięziony z powodu Chrystusa Jezusa, wraz z Tymoteuszem, naszym bratem, piszę do ciebie, drogi Filemonie, nasz współpracowniku, 2 oraz do Apfii, Archipa, towarzysza broni, i całej wspólnoty, gromadzącej się w twoim domu: 3 Niech Bóg, nasz Ojciec, i Jezus Chrystus, nasz Pan, obdarzą cię swą łaską i pokojem. 4 Zawsze, gdy wspominam cię w swoich modlitwach, dziękuję za ciebie Bogu, 5 bo słyszę o twoim zaufaniu i miłości do Jezusa oraz do wszystkich wierzących. 6 Proszę też Boga, aby twoja wiara udzieliła się również tym, którzy są z tobą – by mogli zobaczyć bogactwo błogosławieństw pochodzących od Chrystusa Jezusa. 7 Ogromnie się ucieszyłem i zachęciłem, słysząc, że twoja miłość tak bardzo umacnia serca współbraci. 8 Właśnie przez wzgląd na tę miłość chciałbym cię o coś prosić. Mógłbym wprawdzie nakazać ci to w imię Chrystusa, 9 ale nie, proszę – ja, stary Paweł, a do tego więzień z powodu Chrystusa Jezusa. 10 Proszę cię o przychylność dla Onezyma, który jest mi jak syn, bo go tu, w więzieniu zrodziłem dla Pana. 11 Wiem, że kiedyś nie przynosił ci zbyt wiele pożytku. Teraz jednak i dla ciebie, i dla mnie jest prawdziwie użyteczny. 12 Odsyłam go więc tobie, a wraz z nim i moje serce. 13 Chciałem zatrzymać go przy sobie, by zamiast ciebie pomagał mi tu, gdy jestem więziony z powodu ewangelii. 14 Jednak bez twojej zgody wolałem tego nie robić. Chciałem, by to dobro wypłynęło od ciebie dobrowolnie, a nie z przymusu. 15 Może właśnie dlatego Onezym uciekł od ciebie na pewien czas, abyś teraz odzyskał go już na wieki. 16 I nie tylko jako niewolnika, ale jako kogoś cenniejszego: jako najdroższego brata – szczególnie drogiego mi, ale cennego i dla ciebie – jako sługa i jako brat w Panu. 17 Jeśli więc uważasz mnie za swego wspólnika, przyjmij go jak mnie. 18 Jeżeli wyrządził ci jakąś szkodę lub jest ci coś winien, policz to na mój rachunek. 19 Oto mój własnoręczny podpis: „Ja, Paweł, zapłacę to”. Choć nie chciałbym wspominać, że ty jesteś mi winny siebie samego. 20 A więc, przyjacielu, wyświadcz mi tę przysługę i pokrzep w Panu me serce. 21 Napisałem ten list w przekonaniu, że spełnisz moją prośbę, a nawet zrobisz więcej, niż proszę. 22 Jednocześnie przygotuj powitanie i dla mnie. Bo mam nadzieję, że dzięki waszym modlitwom zostanę wam zwrócony. 23 Pozdrowienia przysyła ci Epafras, razem ze mną więziony z powodu Chrystusa Jezusa, 24 oraz Marek, Arystarch, Demas i Łukasz – moi współpracownicy. 25 Niech łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pozostanie z tobą.