Website too slow? Load as basic HTML.

Jude 1

Słowo Życia

1 Ja, Juda, oddany sługa Jezusa Chrystusa i brat Jakuba, piszę do wszystkich powołanych – umiłowanych przez Boga Ojca i chronionych przez Jezusa Chrystusa. 2 Niech miłosierdzie, pokój i miłość obfitują wśród was. 3 Najdrożsi, bardzo chciałem napisać wam o naszym wspólnym zbawieniu, ale uznałem za konieczne raczej wezwać was do nieugiętej obrony wiary, raz na zawsze przekazanej świętym. 4 Piszę o tym dlatego, bo do waszego grona wślizgnęli się jacyś ludzie, już dawno przeznaczeni na zagładę, jacyś bezbożni, którzy swoje rozwiązłe życie usprawiedliwiają łaskawością Boga i odrzucają naszego Władcę i jedynego Pana – Jezusa Chrystusa. 5 Chcę wam przypomnieć to, o czym dobrze wiecie. Choć Pan początkowo wybawił z niewoli w Egipcie cały naród izraelski, to potem wytracił tych, którzy Mu nie zaufali. 6 A aniołów, którzy nie pozostali tam, gdzie powinni, ale opuścili swe terytorium, uwięził w otchłani ciemności, gdzie oczekują dnia sądu. 7 Przypomnijcie sobie, co się stało z Sodomą i Gomorą oraz ich przedmieściami, gdzie panowały niemoralność i zboczenie seksualne. Są one przykładem sprawiedliwej i wiecznej kary Bożej. 8 Podobnie i ci bezbożni wizjonerzy bezczeszczą własne ciała, lekceważą Boży autorytet i przeklinają istoty niebiańskie. 9 Nawet najpotężniejszy anioł, Michał, gdy z szatanem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się go oskarżyć ani przekląć. Powiedział tylko: „Niech cię Pan zgromi”. 10 A ci bezbożnicy przeklinają to, o czym nie mają nawet pojęcia, i jak bezrozumne zwierzęta oddają się grzesznym instynktom – na własną zgubę. 11 Biada im! Bo poszli za przykładem Kaina–mordercy. Jak Balaam zatracili siebie dla pieniędzy i już przepadli jak zbuntowany Kore. 12 Ci bezbożni, biorąc udział w waszych ucztach miłości, przynoszą wam ujmę i zwyczajnie was obżerają. Są jak chmury gnane wiatrem, ale nie dające potrzebnego deszczu, i jak drzewa jesienią, na których brak owoców – podwójnie martwe, bo wyrwane z korzeniami. 13 Są jak rozjuszone morskie fale, po których pozostaje tylko piana wstydu, i jak błąkające się gwiazdy, które czeka mrok i wieczne ciemności. 14 Już Henoch, który żył siedem pokoleń po Adamie, prorokował na temat tych ludzi: „Oto nadchodzi Pan z tysiącami swoich świętych, 15 by dokonać sądu nad wszystkimi ludźmi, by obnażyć wszystkie bezbożne czyny i wszystkie bluźnierstwa, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy”. 16 Ci bezbożni ciągle narzekają i są niezadowoleni. Idą tylko za swymi pożądliwościami. Ich usta są pełne przechwałek, a przymilają się do tych, od których mogą się spodziewać pieniędzy. 17 Najdrożsi, przypomnijcie sobie słowa apostołów naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 18 Oni was ostrzegali: „W ostatecznych czasach pojawią się szydercy, którzy będą się kierować jedynie bezbożnymi pożądliwościami”. 19 To są właśnie ci, którzy wywołują podziały, którzy są oddani zmysłom i nie posiadają Ducha Świętego. 20 Ale wy, najdrożsi, budujcie się na fundamencie świętej wiary i módlcie się w Duchu Świętym. 21 Niech was strzeże miłość Boga, aż nasz Pan, Jezus Chrystus, w swoim miłosierdziu wprowadzi was do wiecznego życia. 22 Bądźcie wyrozumiali dla tych, którzy mają wątpliwości. 23 Innych ratujcie z ognia potępienia. A dla jeszcze innych bądźcie powściągliwie wyrozumiali, byście się nie splamili ich grzechami. 24 Temu, który może zachować was przed wszelkim upadkiem i stawić w swej chwale jako niewinnych, napełnionych radością, 25 jedynemu Bogu, który zbawił nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie wszelka chwała, majestat, potęga i władza, od wieków, teraz i na wieki. Amen.