Website too slow? Load as basic HTML.

James 1

Słowo Życia

1 Ja, Jakub, oddany sługa Boga i Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przesyłam serdeczne pozdrowienia dwunastu pokoleniom wierzących pochodzenia hebrajskiego, rozproszonym po całym świecie. 2 Drodzy przyjaciele! Ilekroć napotykacie w życiu rozmaite trudności, traktujcie je jako powód do radości! 3 Wiedzcie, że gdy wasza wiara poddawana jest próbie, stajecie się wytrwalsi. 4 A gdy wytrwałość będzie w pełni rozwinięta, wy sami staniecie się dojrzali i w pełni ukształtowani, pozbawieni wszelkich wad. 5 Jeżeli zaś ktoś z was potrzebuje w życiu mądrości, to niech poprosi o nią Boga – On zawsze udziela jej wszystkim bez żadnych obiekcji. 6 Ale niech prosi z pełną ufnością, bez powątpiewania. Wątpiący bowiem jest podobny do morskiej fali, gnanej i miotanej wiatrem w różne strony. 7 Taki człowiek nie może oczekiwać, że cokolwiek od Pana otrzyma, 8 bo jest wewnętrznie rozdarty i niestabilny w całym swoim życiu. 9 Natomiast dumny może być chrześcijanin niewiele znaczący na tym świecie, bo ma dużą wartość w oczach Pana. 10 Bogaty zaś niech pamięta, że niczym są dla Pana jego bogactwa, których ziemski blask zwiędnie jak kwiat. 11 Bo jak słońce wschodzi i swym żarem wysusza roślinę i jej więdnące kwiaty, które tracą swą piękność, tak człowiek bogaty przeminie wraz ze wszystkimi swymi sukcesami. 12 Pełen błogosławieństwa jest zaś człowiek, który opiera się pokusom. Jego wiara staje się wypróbowana, o on otrzyma koronę życia, przyrzeczoną tym, którzy kochają Boga. 13 Ale gdy ktoś doświadcza pokus, niech nie twierdzi: „To Bóg popycha mnie do złego”. Bóg bowiem ani nie doświadcza pokus do czynienia zła, ani nikogo do tego nie popycha. 14 Każdy jest kuszony przez tkwiącą w nim pożądliwość, która go nęci i usidla. 15 Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. 16 Nie dajcie się zatem, drodzy przyjaciele, wprowadzić w błąd. 17 Wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi z nieba, od Boga, Ojca wszelkiej światłości, u którego nie żadnej zmiany ani zmiennego cienia. 18 To On postanowił zrodzić nas przez słowo prawdy, byśmy byli najlepszą częścią Jego stworzenia. 19 Drodzy przyjaciele! Niech każdy z was będzie szybki do słuchania, a powolny, jeśli chodzi o mówienie i wybuchanie gniewem. 20 Bo gniew nie prowadzi do czynów podobających się Bogu. 21 Wymiećcie więc ze swego życia wszelki brud i zło i z całą łagodnością przyjmijcie zasadzone w was słowo Boże, które ma moc zbawić wasze dusze. 22 Pamiętajcie jednak, by wprowadzać to słowo w czyn, by nie być słuchaczem, który tylko udaje, że słucha. 23 Człowiek, który słucha, ale nie wprowadza słowa w życie, przypomina kogoś, kto przegląda się w lustrze. 24 Popatrzy na siebie i odchodzi, po czym zapomina, jak wyglądał. 25 Natomiast ten, kto głęboko wejrzał w doskonałe Prawo Boże, prawo niosące wolność, i trwa przy nim, ten nie jest jak szybko zapominający słuchacz – on wprowadza słowo w czyn i otrzyma błogosławieństwo jako wykonawca słowa. 26 Jeśli ktoś uważa się za wyjątkowo pobożnego, a nie panuje nad swoim językiem, to sam siebie oszukuje, a jego pobożność to frazes. 27 Dla Boga, który jest naszym Ojcem, prawdziwa i nienaganna pobożność to pomaganie sierotom i wdowom w ich ciężkiej sytuacji oraz nieuleganie złym wpływom tego świata.