Website too slow? Load as basic HTML.

2 Corinthians 1

Słowo Życia

1 Ja, Paweł, decyzją Boga wyznaczony na apostoła Jezusa Chrystusa, oraz nasz drogi brat Tymoteusz, piszemy do kościoła Bożego w Koryncie – i do wszystkich świętych w całej Achai: 2 Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan Jezus Chrystus obdarzają was swoją łaską i pokojem! 3 Jak wspaniały jest Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, naszego Pana, źródło miłosierdzia i ogromnej zachęty! 4 To On dodaje nam otuchy w każdej trudnej sytuacji, byśmy i my mogli tę Jego pociechę wlewać w serca innych – w każdym ich trudnym położeniu. 5 Bo im więcej cierpimy dla Chrystusa, tym więcej doznajemy od Niego pokrzepienia. 6 Jeżeli spotykają nas przykrości – to ku zachęcie i zbawieniu dla was. A gdy doznajemy pocieszenia – to również ku zachęcie dla was, byście wytrwale znosili cierpienia, jakich i my doznajemy. 7 Jesteśmy więc pełni ufności, bo wiemy, że macie udział nie tylko w cierpieniach, ale i w pociesze. 8 Drodzy przyjaciele, chcemy, byście wiedzieli o trudnościach, z jakimi borykaliśmy się w prowincji Azja. Byliśmy ponad siły przytłoczeni i nie widzieliśmy już żadnej możliwości ujścia z życiem. 9 W obliczu śmierci zobaczyliśmy jednak, że nie mamy polegać na sobie, ale na Bogu, który ożywia umarłych. 10 To On ocalił nas od śmierci i mamy pełną ufność, że nadal będzie to robił. 11 Bo wstawiacie się za nas przed Nim w modlitwie. A dzięki temu wiele osób może dziękować Bogu za to wszystko, co dla was przez nas robi. 12 Mamy ogromną satysfakcję z przekonania, że zawsze, a szczególnie wobec was, postępowaliśmy otwarcie i uczciwie, że nie polegaliśmy na własnej mądrości, ale na łasce Boga. 13 I teraz nie piszemy wam nic, czego nie rozumiecie i nie akceptujecie. Mam nadzieję, że w pełni to zaakceptujecie, 14 tak jak już częściowo uznaliście, że przed Panem, w dniu Jego powrotu, będziemy nawzajem z siebie dumni – wy z nas, a my z was. 15 Z taką myślą zamierzałem już wcześniej was odwiedzić, byście ponownie doznali tej radości. 16 Zamierzałem zatrzymać się u was, udając się do Macedonii, a także w drodze powrotnej, żebyście mogli mnie wyprawić do Judei. 17 Czy byłem lekkomyślny, mając taki zamiar? Czy zmieniając go, postąpiłem jak zwykli ludzie, którzy mówią „tak”, a myślą „nie”? 18 Bóg mi świadkiem, że nigdy tak do was nie mówimy! 19 Jezus Chrystus, Syn Boży, o którym opowiadałem wam wraz z Tymoteuszem i Sylwanem, nigdy nie kręcił i Jego „tak” zawsze znaczyło „tak”. 20 On spełnia wszystkie obietnice Boga, a my potwierdzamy Jego wierność, oddając tym chwałę Bogu. 21 To On umacnia nas wszystkich! On nas wybrał, 22 wycisnął na nas pieczęć swojej własności i dał nam do serc Ducha Świętego jako gwarancję przynależności do Niego. 23 Bóg mi świadkiem, że nie przybyłem jeszcze do Koryntu tylko dlatego, aby oszczędzić wam przykrości. 24 Nie chodzi mi o to, że mamy władzę nad tym, jak wierzycie. Chcemy jedynie współdziałać w budowaniu waszej radości, której podstawą jest ufność do Pana.