Website too slow? Load as basic HTML.

2 Peter 1

Słowo Życia

1 Ja, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wszystkich, którzy jak my wierzą dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela. 2 Niech łaska i pokój obfitują wśród was przez poznanie Boga i naszego Pana, Jezusa. 3 Boża moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności, gdy poznaliśmy Tego, który nas powołał ku swojej chwale i doskonałości. 4 To On spełnił na nas swe bezcenne i wspaniałe obietnice, dzięki którym wyrwaliście się z pełnego pożądań, zepsutego świata i staliście się uczestnikami Bożej natury. 5 Właśnie dlatego z całą gorliwością uzupełnijcie swą wiarę cnotą, duchowym poznaniem, 6 opanowaniem, wytrwałością, pobożnością 7 oraz miłością braterską, a tą ostatnią – miłością Bożą. 8 Jeśli bowiem cechy te będziecie obficie przejawiać, nie pozostaniecie bierni i bezowocni w poznawaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 9 Kto bowiem nie przejawia tych cech, jest w rzeczywistości ślepy i ograniczony – zapomniał o przebaczeniu swoich grzechów. 10 Dlatego, moi drodzy, jeszcze gorliwiej umacniajcie wasze powołanie i wybranie przez Boga, bo wtedy nigdy się nie potkniecie. 11 A bramy wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, będą dla was szeroko otwarte. 12 Dlatego też będę wam o tym przypominać, choć znacie już Bożą prawdę i jesteście w niej utwierdzeni. 13 Uważam to za słuszne i będę was tak zachęcać, póki jeszcze żyję. 14 Wiem bowiem – objawił mi to nasz Pan, Jezus Chrystus – że wkrótce opuszczę ten świat. 15 Zależy mi więc, byście i po mojej śmierci o tym pamiętali. 16 Bo gdy mówiliśmy wam o mocy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i o Jego przyjściu, nie zmyślaliśmy bajek – byliśmy naocznymi świadkami Jego wielkości. 17 Otrzymał On bowiem chwałę i cześć od Boga Ojca, gdy we wspaniałej chwale rozległ się głos: „To jest mój ukochany Syn, którego sobie upodobałem”. 18 Ten właśnie głos z nieba usłyszeliśmy, będąc razem z Nim na świętej górze. 19 Ale mamy jeszcze mocniejsze, prorockie słowo i mądrze zrobicie, zwracając się ku niemu jak ku lampie w ciemnościach, zanim nie nadejdzie dzień i nie zaświta w waszych sercach Gwiazda Poranna. 20 To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadnego proroctwa Pisma nie można po swojemu interpretować. 21 Bo nigdy nie przychodziło ono z ludzkiej inicjatywy, ale z natchnienia Ducha Świętego przemawiali prorocy w imieniu Boga.