Website too slow? Load as basic HTML.

2 John 1

Słowo Życia

1 Ja, starszy kościoła, piszę do wybranej przez Boga Pani, i do jej dzieci, które darzę prawdziwą miłością – wraz tymi wszystkimi, którzy poznali prawdę. 2 Bo prawda jest w nas i pozostanie na zawsze. 3 Niech Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, obdarzają nas swą łaską, miłosierdziem i pokojem – w prawdzie i miłości. 4 Jakże się ucieszyłem, słysząc, że twoje dzieci żyją w prawdzie, zgodnie z nakazem naszego Ojca. 5 Choć przykazanie, o którym teraz piszę, nie jest nowe, bo znamy je od początku, to jednak proszę cię, Pani, byśmy wszyscy darzyli się wzajemną miłością. 6 Miłość tę wyrażamy, żyjąc według Bożych przykazań. A przykazanie miłości poznaliście od samego początku, by według niego żyć. 7 Piszę o tym, bo wielu fałszywych nauczycieli pojawiło się na świecie. Nie uznają oni, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako prawdziwy człowiek. Ktoś taki jest zwodzicielem i przeciwnikiem Chrystusa – antychrystem. 8 Uważajcie więc, byście nie zaprzepaścili tego wszystkiego, co w was zbudowaliśmy – by otrzymać od Pana wspaniałą nagrodę. 9 Bo jeśli ktoś wychodzi poza ramy nauki Chrystusa i nie trwa w niej, odwraca się od Boga. Ten natomiast, kto jest jej wierny, trwa i w Ojcu, i w Synu. 10 Jeśli przyjdzie do was jakiś nauczyciel, który nie głosi tej nauki, nie zapraszajcie go do domu ani nawet nie pozdrawiajcie. 11 Bo kto takiego serdecznie wita, staje się uczestnikiem jego złych czynów. 12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale nie chcę teraz o tym pisać. Spodziewam się bowiem porozmawiać z wami osobiście – ku naszej wspólnej radości. 13 Pozdrowienia przesyłają wam dzieci twojej siostry, również wybranej przez Boga.