Website too slow? Load as basic HTML.

1 Timothy 1

Słowo Życia

1 Ja, Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z polecenia samego Boga, naszego Zbawiciela, i Jezusa Chrystusa, naszej nadziei, 2 piszę do ciebie, Tymoteuszu, mój prawdziwy synu w wierze: Niech Bóg, nasz Ojciec, i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzają cię swą łaską, miłosierdziem i pokojem. 3 Udając się do Macedonii, poleciłem ci pozostać w Efezie, byś zabronił pewnym ludziom głoszenia błędnych nauk 4 oraz zajmowania się legendami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzi to tylko do bezwartościowych spekulacji, a nie do zrozumienia Bożej drogi wiary. 5 A moje polecenie ma na celu pobudzać do miłości płynącej z czystego serca, prawego sumienia i autentycznej wiary. 6 Niektórzy bowiem nie pojęli tego i tracą czas na próżne dyskusje. 7 Chcą być nauczycielami Prawa Mojżesza, a nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią z takim przekonaniem. 8 My wiemy, że Prawo to jest dobre – jeśli się je prawidłowo stosuje. 9 Wiemy, że jest ono ustanowione nie dla człowieka sprawiedliwego, lecz dla ludzi łamiących prawo i zbuntowanych, dla bezbożników i grzeszników, dla gardzących świętością i szargających ją, dla tych, którzy zabijają własnych rodziców i mordują innych, 10 dla rozwiązłych seksualnie, dla homoseksualistów, handlarzy żywym towarem, kłamców, fałszywie przysięgających – i dla wszystkich innych, których czyny przeciwstawiają się zdrowej nauce, 11 zgodnej ze wspaniałą ewangelią naszego błogosławionego Boga, którą głosimy. 12 Jestem niezmiernie wdzięczny Temu, który dodaje mi sił – Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu – za to, że uznał mnie za kogoś, komu można zaufać, i przeznaczył do swej służby. 13 Kiedyś przecież drwiłem sobie z Niego, prześladowałem Jego wyznawców i nękałem ich. Ale dostąpiłem miłosierdzia, bo byłem ignorantem i niedowiarkiem. 14 Pan okazał mi wielką łaskę! Napełnił mnie wiarą i miłością samego Jezusa Chrystusa. 15 W pełni godne zaufania i uznania jest to, że Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników – a ja byłem największym z nich. 16 Lecz Bóg pochylił się nade mną, aby na mnie pierwszym pokazać ogrom cierpliwości Chrystusa i przez mój przykład zachęcić innych, by uwierzyli w Niego i mieli życie wieczne. 17 Niech więc na wieki będzie chwała i cześć Bogu – Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu! Amen. 18 Nakazuję ci, Tymoteuszu, mój synu, zgodnie z wcześniejszymi proroctwami, byś jako żołnierz Pana dzielnie walczył w tej służbie 19 – z ufnością i czystym sumieniem. Niektórzy bowiem zatracili je i stali się rozbitkami w wierze. 20 Przykładem tego są Hymenajos i Aleksander, których wystawiłem na działanie szatana, tak by oduczyli się bluźnierczo mówić.