Website too slow? Load as basic HTML.

1 Thessalonians 1

Słowo Życia

1 Ja, Paweł, oraz Sylwan i Tymoteusz przesyłamy wspólnocie Tesaloniczan życzenia łaski i pokoju – tym, którzy należą do Boga Ojca i naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 2 Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich i ciągle pamiętamy o was w naszych modlitwach. 3 Wspominamy wasze czyny płynące z wiary, trud w okazywaniu miłości i wytrwałą nadzieję, jaką wiążecie z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Nasz Ojciec, Bóg, widzi to wszystko. 4 Wiemy, drodzy przyjaciele, że Bóg was kocha i że wybrał was dla siebie, 5 bo nasza ewangelia dotknęła was nie tylko słowami, ale mocą Boga i potężnym przekonywaniem Ducha Świętego. Dobrze też wiecie, że potwierdziliśmy to również naszym życiem. 6 Zaczęliście naśladować i nas, i Pana, bo uwierzyliście z taką radością, jaką daje tylko Duch Święty – pomimo doznawanych prześladowań. 7 W ten sposób staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. 8 Sprawiliście, że słowo Pańskie rozeszło się nie tylko po całej Macedonii i Achai, ale wasze zaufanie do Jezusa znane jest dosłownie wszędzie. My nie musimy nic na ten temat dodawać. 9 Ludzie sami opowiadają, jak wspaniale nas przyjęliście i jak odwróciliście się od swoich bóstw, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu 10 i wypatrywać z niebios powrotu Jego Syna, Jezusa, którego wskrzesił z martwych. Tylko On może nas uchronić przed nadchodzącym gniewem Bożym.