Website too slow? Load as basic HTML.

1 Peter 1

Słowo Życia

1 Ja, Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wybranych , którzy jako cudzoziemcy mieszkają rozproszeni w Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji i Bitynii, 2 których Bóg wybrał według wcześniejszego poznania i uświęcił swoim Duchem, by byli Mu posłuszni i oczyszczeni krwią Jezusa; Życzę wam obfitej łaski i pokoju Bożego. 3 Niech będzie uwielbiony Bóg – Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który w swym ogromnym miłosierdziu zrodził nas na nowo. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystus dał nam żywą nadzieją na przyszłość, 4 a także przygotował dla was w niebie bezcenne dziedzictwo – niezniszczalne, niczym nie skażone i nie tracące blasku! On ochrania to wszystko, 5 tak jak ochrania swą potężna mocą i was, ufających Mu, by w odpowiednim czasie ukazać wszystkim wasze zbawienie. 6 Dlatego cieszcie się, mimo że różne trudności wzbudzają w was smutek. 7 Bo dzięki nim oczyszcza się wasze zaufanie do Pana i staje się cenniejsze od doczesnego tylko złota, które też jest oczyszczane w ogniu. A gdy Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. 8 Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. I nawet gdy Go teraz nie widzicie, ufacie Mu i doznajecie niewypowiedzianej, cudownej radości, 9 bo ukoronowaniem waszej wiary jest zbawienie waszych dusz. 10 Właśnie to zbawienie było przedmiotem poszukiwań i dociekań proroków. Zapowiadali oni tę łaskę przeznaczoną dla was i 11 zastanawiali się, kiedy wydarzy się to, o czym kierujący nimi Duch Chrystusa mówił – kiedy nadejdą cierpienia Chrystusa i kiedy objawi się Jego chwała. 12 Bóg powiedział im, że nie oni to zobaczą, ale wy. I właśnie o tym powiedzieli wam ci, którzy przedstawili wam ewangelię – z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Nawet aniołowie chcieliby to wszystko poznać. 13 Dlatego zachowując czujność i trzeźwość umysłu, bądźcie pełni niewzruszonej nadziei, że w dniu powrotu Jezusa Chrystusa Bóg objawi wam pełnię swej łaski. 14 Jako Jego posłuszne dzieci nie ulegajcie dawnym, bezsensownym pożądaniom. 15 Ulegajcie świętemu Bogu, który was do siebie powołał, i w każdej sytuacji bądźcie święci. 16 Pismo bowiem mówi: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty”. 17 A ponieważ wasz niebiański Ojciec, do którego się zwracacie, jest sędzią bezstronnym, oceniającym czyny, żyjcie tu na ziemi pełni bojaźni. 18 Pamiętajcie, że z niewoli złego, odziedziczonego po przodkach postępowania, zostaliście wykupieni nie byle czym – srebrem lub złotem – 19 ale bezcenną krwią Chrystusa – bezgrzesznego i czystego Baranka Bożego! 20 Bóg przeznaczył Go do tego jeszcze przed powstaniem świata, ale dopiero w ostatnich czasach dał to poznać wam 21 jako tym, którzy Mu ufają. To On ożywił Chrystusa z martwych i otoczył chwałą, byście swoją ufność i nadzieję pokładali właśnie w Nim – jedynym Bogu. 22 Teraz więc gorąco i z czystego serca okazujcie sobie nawzajem miłość, bo posłuchaliście prawdy i oczyściliście swe dusze, by bez obłudy, zupełnie szczerze, kochać innych wierzących. 23 Narodziliście się na nowo nie z ziarna przemijającego, ale z niezniszczalnego – dzięki słowu żywego i trwającego Boga. 24 Jak mówi Pismo: „Każdy człowiek jest jak roślina, a jego chwała jest jak piękno kwiatu. Roślina uschła, a jej kwiat opadł. 25 Ale słowo Pana trwa na wieki”. Tym właśnie słowem jest ewangelia, którą usłyszeliście.