Website too slow? Load as basic HTML.

1 John 1

Słowo Życia

1 Piszę wam o tym, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy, na co patrzyliśmy własnymi oczyma i czego dotykaliśmy własnymi rękoma – piszę o Słowie dającym życie. 2 To Życie objawiło się, a my je widzieliśmy. Dajemy o nim świadectwo i głosimy wam życie wieczne, które było u Ojca, a objawiło się nam. 3 To właśnie, co sami widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam głosimy, byście razem z nami mieli w tym udział. A jest to udział w bliskiej więzi z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. 4 Piszemy o tym, aby doświadczać pełni Bożej radości. 5 Oto wieść, którą usłyszeliśmy i wam przekazujemy: Bóg jest światłością i nie ma w Nim nic z ciemności. 6 Jeśli więc mówimy, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, a żyjemy w duchowej ciemności – kłamiemy, a co za tym idzie, nie postępujemy zgodnie z prawdą. 7 Jeśli jednak żyjemy w Bożym świetle, tak jak On żyje w świetle, łączy nas bliska więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 8 Gdy twierdzimy, że nie grzeszymy, sami siebie oszukujemy i rozmijamy się z prawdą. 9 Ale gdy wyznajemy swoje grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy przebacza je nam i oczyszcza z wszelkich przewinień. 10 Jeśli twierdzimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie mamy w sobie Jego słowa.