Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 92

Het Boek

1 Een psalm voor de sabbat. 2  Het is goed de HERE te prijzen. Allerhoogste God, het is goed lofliederen te zingen tot eer van Uw naam. 3  Het is goed 's morgens vroeg al te spreken over Uw goedheid en liefde en 's nachts over Uw trouw. 4  Het is goed om U te loven met de snaarinstrumenten: de harp en de citer of het tiensnaren instrument. 5  Er is grote blijdschap in mijn hart, HERE, als ik denk aan alles wat U doet. Ik juich over alles wat U hebt gemaakt. 6  HERE, alles wat U doet is ontzagwekkend; Uw gedachten zijn heel diep en wijs. 7  Een mens zonder verstand begrijpt het niet en ook dwazen kunnen er niet bij. 8  Het lijkt wel of bij de ongelovigen alles voor de wind gaat; of zondaars alleen maar gezondheid en voorspoed kennen. Maar toch zult U ze vernietigen. 9  Alleen U, HERE, neemt de hoogste positie in. Voor eeuwig. 10  Kijk, HERE, Uw vijanden zullen vernietigd worden. Alle zondaars zullen worden verspreid over de aarde. 11  U hebt mij sterk gemaakt en mij U toegeëigend. 12  Als mensen het op mij voorzien hebben, ken ik geen angst. Inderdaad hoor ik verhalen over zondaars, die uit zijn op mijn ondergang. 13  Gods volgelingen zullen groeien en bloeien als palmbomen; hoog opgroeien als de cypressen in de bossen van de Libanon. 14  Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de HERE, groeien zij dichtbij Hem op. 15  Ook als zij al heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn; zij lijken op gezonde, jonge mensen. 16  Zij vertellen over de HERE, hoe rechtvaardig en oprecht Hij is. Hij is de rots waarop ik leun. Hij kent geen zonde.