Website too slow? Load as basic HTML.

Jonah 4

Het Boek

1 Jona was echter woedend dat God van gedachten was veranderd. 2 Hij beklaagde zich erover bij de HERE en zei in zijn gebed:"Dit is nu precies wat ik dacht dat U zou gaan doen, HERE, toen ik nog thuis was en U mij opdroeg hierheen te gaan. Daarom vluchtte ik naar Tarsis. Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent. U wordt niet snel boos en bent erg vriendelijk; ik wist hoe gemakkelijk U ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. 3 Dood mij alstublieft, HERE; ik ben liever dood dan levend." 4 Maar de HERE zei:"Is het wel juist, dat u hierover zo kwaad bent?" 5 Jona verliet de stad en zocht een plaats ten oosten van de stad. Hij maakte van bladeren een dak om voor schaduw te zorgen, terwijl hij zat te wachten of er iets met de stad ging gebeuren. 6 Toen de bladeren van het afdakje in de hitte begonnen te verdorren, zorgde de HERE voor een wonder. Hij liet een boom (a) snel opgroeien en zijn brede bladeren schaduw geven. Dat stemde Jona blij en dankbaar. 7 Maar God zorgde ook voor een worm! De volgende morgen, toen het licht begon te worden, at het dier zich door de stengel van de boom, zodat deze verwelkte en stierf. 8 Toen de zon flink begon te steken, liet God een hete oostenwind over Jona heenwaaien. De zon beukte met haar stralen op zijn hoofd tot hij duizelig werd en naar de dood verlangde. Vertwijfeld zei hij:"De dood is beter dan dit!" 9 Toen zei God tegen Jona:"Is het juist dat u kwaad bent over deze boom?" "Ja", zei Jona, "dat is het zeker; U ziet het goed. Ik ben zo kwaad dat ik er haast dood aan ga!" 10 Toen zei de HERE:"U hebt medelijden met uzelf omdat die beschermende plant is gestorven, ook al was het niet uw werk dat hij daar kwam en hem een kort leven was beschoren. 11 Waarom zou Ik dan geen medelijden voelen met een grote stad als Ninevé waarin alleen al meer dan 120.000 kinderen wonen (b) en ook nog veel vee aanwezig is?"