Website too slow? Load as basic HTML.

Isaiah 35

Het Boek

1 Zelfs de wildernis en de woestijn zullen in die dagen blij zijn; de woestijn zal wemelen van de bloemen. 2 Ja, er zal een overvloed van bloemen, gezang en vreugde zijn! De woestijnen zullen net zo groen worden als de bergen van de Libanon. Lieflijk als de bergweiden van de berg Karmel en de grasvlakten van Saron, want de HERE zal daar Zijn glorie uitspreiden, de majesteit van onze God. 3 Versterk de verslapte handen en geef vastheid aan wankelende knieën. 4 Bemoedig de angstigen. Zeg hun: "Wees sterk; niet bang zijn, want uw God komt om wraak te vergelden aan uw vijanden. Hij komt om u te redden." 5 En wanneer Hij komt, zal Hij de ogen van de blinden openen en de oren van de doven laten horen. 6 De verlamde zal opspringen als een hert en de stomme, die niet kon praten, zal jubelen en zingen! In de wildernis zullen bronnen opwellen en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen. 7 Het gloeiende zand zal veranderen in een meer, het dorstige land in waterbronnen. Waar de woestijnjakhalzen leven, zal gras en riet groeien! 8 En er zal een hoofdweg door dat verlaten land lopen, die 'Heilige weg' zal worden genoemd. Iemand met een boos hart mag die weg niet betreden. God zal daar met u gaan; zelfs de onnozele kan die weg onmogelijk mislopen. 9 Langs die weg zullen geen leeuwen op de loer liggen, noch zullen andere gevaren dreigen; alleen de verlosten zullen erop wandelen. 10 Deze mensen, de vrijgekochten van de HERE, zullen over die weg naar Sion huiswaarts gaan, liederen van eeuwige vreugde zingend. Voor hen zijn alle zorgen en verdriet voor altijd verleden tijd; alleen vreugde en blijdschap zullen daar heersen.