Haggai 1

Het Boek

In de zesde maand van het tweede regeringsjaar van koning Darius I, sprak de HERE tot de profeet Haggaï. Haggaï moest deze woorden doorgeven aan Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, de gouverneur van Juda, en aan hogepriester Jozua, de zoon van Jozadak. (A) De HERE van de hemelse legers stelde u de volgende vraag: "Waarom zegt iedereen dat het nog geen tijd is om mijn tempel te herbouwen?" 3-4 En via de profeet Haggaï stelde de HERE het volk dezelfde vraag: "Is het voor u dan wèl tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? Welnu", zegt de HERE van de hemelse legers, "kijk eens naar het resultaat: U zaait veel, maar oogst weinig. U eet en drinkt wel, maar er is nooit genoeg voor iedereen. U hebt wel kleren, maar onvoldoende om u warm te houden. Uw loon is in een mum van tijd verdwenen: het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten! Denk toch eens goed na", zegt de HERE van de hemelse legers. "Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. Trek dan de bergen in, haal hout en herbouw mijn tempel. Dan zal Ik er werkelijk blij mee zijn en daar in macht en majesteit verschijnen", zegt de HERE. "U rekende op veel, maar kreeg weinig. En toen u het binnenhaalde, blies Ik het weg. Niets bleef over. En waarom? Omdat mijn tempel in puin ligt terwijl u allemaal voor uw eigen huis loopt te draven! 10 Daarom houd Ik de regen tegen en geef u slechte oogsten. 11 Ja, Ik riep zelfs een droogte op over het land en de bergen. Zo verdorden het graan, de druiven, de olijven en al uw andere gewassen. De droogte belaagt mens en dier en verwoest alles waarvoor u zich zo had ingespannen." 12 Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en hogepriester Jozua, de zoon van Jozadak en de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven, luisterden naar Haggaï's boodschap van de HERE, hun God. Zij begonnen in alle ernst de HERE te aanbidden. 13 Toen stuurde de HERE opnieuw een boodschap aan Zijn volk via Zijn profeet Haggaï en zei: "Ik ben met u; Ik zal u zegenen." 14 En de HERE van de hemelse legers gaf Zerubbabel, Jozua en de weinige mensen die nog in het land waren, het verlangen in het hart om Zijn tempel te herbouwen.