Website too slow? Load as basic HTML.

1 Corinthians 1

Верен

1 Павел, с Божията воля призован да бъде апостол на Иисус Христос, и брат Состен, 2 до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Иисус, призованите светии, заедно с всички, които призовават на всяко място Името на Иисус Христос, нашия Господ, който е и техен, и наш: 3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос. 4 Винаги благодаря на моя Бог заради вас за Божията благодат, която ви е дадена в Христос Иисус; 5 че в Него се обогатихте във всичко – във всяко слово и всяко познание, 6 както се утвърди у вас Христовото свидетелство, 7 така че не ви липсва нито една дарба, като чакате явяването на нашия Господ Иисус Христос, 8 който и до края ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в Деня на нашия Господ Иисус Христос. 9 Верен е Бог, чрез когото бяхте призовани в общение с Неговия Син Иисус Христос, нашия Господ. 10 Сега аз ви умолявам, братя, чрез Името на нашия Господ Иисус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма разцепления между вас, а да бъдете съединени в един и същ ум и в едно и също мнение. 11 Защото някои от домашните на Хлоя ми казаха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. 12 Искам да кажа, че всеки от вас казва: Аз съм Павлов; А аз – Аполосов; А аз – Кифов; А пък аз – Христов. 13 Нима Христос се е разделил? Нима Павел беше разпънат за вас? Или се кръстихте в името на Павел? 14 Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас освен Крисп и Гай, 15 за да не каже никой, че сте били кръстени в моето име. 16 Кръстих още и Стефаниновия дом. Освен тях не помня да съм кръстил някой друг. 17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, а да проповядвам благовестието – не с мъдростта на думите, за да не би кръстът на Христос да се лиши от значението си. 18 Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; но за нас, които биваме спасени, то е Божия сила. 19 Понеже е писано: „Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля.“ 20 Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е защитникът на този свят? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? 21 Защото, понеже в Божията мъдрост светът не позна Бога чрез мъдрост, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. 22 Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят мъдрост; 23 но ние проповядваме разпънатия Христос: за юдеите – препънка, а за езичниците – глупост, 24 но за самите призвани – и юдеи, и гърци – Христос, Божия сила и Божия мъдрост. 25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от хората и Божията немощ – по-силна от хората. 26 Понеже, братя, виждате какви сте вие призваните – че между вас няма мнозина мъдри по плът, нито мнозина могъщи, нито мнозина благородни. 27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; и Бог избра слабите неща на света, за да посрами силните; 28 още и долните и презрените неща на света избра Бог; и онези неща, които не са, за да унищожи тези, които са, 29 за да не се похвали никое създание пред Бога. 30 А вие сте от Него в Христос Иисус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление; 31 така че, както е писано: „който се хвали, с Господа да се хвали.“