Website too slow? Load as basic HTML.

Matthew 1

Верен

1 Родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам. 2 Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; 3 Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есрон; Есрон роди Арам; 4 Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; 5 Салмон роди Вооз от Рахав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей; 6 а Есей роди цар Давид. Давид роди Соломон от жената на Урия; 7 Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8 Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия; 9 Озия роди Йотам; Йотам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия; 10 Езекия роди Манасия; Манасия роди Амон; Амон роди Йосия; 11 а Йосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон. 12 А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел; 13 Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор; 14 Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; 15 Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков; 16 а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, който се нарича Христос[1]. 17 И така, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода. 18 А рождението на Иисус Христос беше така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се намери бременна от Светия Дух. 19 А мъжът ѝ Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20 Но когато мислеше това, ето, Господен ангел му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се бой да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух. 21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Иисус[2], защото Той е, който ще спаси народа Си от греховете му. 22 А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: 23 „Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще Го нарекат Емануил“, което се превежда: Бог с нас. 24 И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда Господният ангел, и взе жена си; 25 но не я позна, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Иисус.