Pomoc

Słowo Życia

1 Paweł i Tymoteusz, oddani słudzy Jezusa Chrystusa, piszemy do wszystkich świętych w Filippi – wraz z przywódcami i ich pomocnikami:
2 Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzą was swą łaską i pokojem.

Dziękczynienie i modlitwa

3 Za każdym razem, gdy was wspominam, dziękuję za was Bogu
4 i przy każdej okazji za wszystkich z radością się modlę.
5 Bo od dnia, w którym usłyszeliście ewangelię, aż do dziś jesteście wiernymi partnerami w jej głoszeniu.
6 Nie mam najmniejszej wątpliwości, że Bóg, który rozpoczął w was to dobre dzieło, będzie je kontynuował do dnia, w którym Jezus Chrystus powróci.

Miłość Pawła do Filipian

7 Mam prawo tak o was myśleć, bo zajmujecie w moim sercu szczególne miejsce. Towarzyszyliście mi przecież wszyscy, gdy byłem w więzieniu i gdy broniłem prawdziwości ewangelii.
8 A Bóg dobrze wie, jak bardzo za wami tęsknię, pobudzany miłością Jezusa Chrystusa.
9 Modlę się, by i wasza miłość coraz bardziej tryskała duchową wiedzą i wszelkim rozeznaniem,
10 byście umieli wybierać to, co najlepsze, i w konsekwencji byście okazali się czyści i bez zarzutu w dniu powrotu Chrystusa.
11 Dzięki Niemu obfity owoc waszego prawego postępowania przysporzy wiele chwały i czci Bogu.

Pawłowe kajdany pomagają ewangelii

12 Przyjaciele, pragnę was poinformować, że napotkane przeze mnie przeszkody tak naprawdę pomogły w rozszerzaniu się ewangelii!
13 Całe koszary i wszyscy dookoła już wiedzą, że zostałem uwięziony z powodu Chrystusa.
14 I coraz większa grupa chrześcijan, zachęcona moją postawą, jeszcze odważniej głosi słowo Boże, nie bojąc się nawet więzienia.
15 Są jednak i tacy, którzy z zawiści i przekory mówią o Chrystusie, inni zaś z dobra wolą.
16 Ci ostatni robią to z miłości, bo wiedzą, że znalazłem się tu, by bronić ewangelii.
17 Tamci natomiast nie robią tego szczerze. Mają złośliwą nadzieję, że przysporzy mi to jeszcze więcej cierpienia.
18 I co ja na to? A to, że niezależnie od tego jak (szczerze czy nieszczerze) – mówi się o Chrystusie! A z tego mogę się tylko cieszyć. I będę się cieszył,

Paweł pozostanie przy życiu

19 bo wiem, że dzięki waszym modlitwom i pomocy Ducha Chrystusowego wszystko to przyczyni się do mojego uwolnienia.
20 Żyję przy tym nadzieją, że niczego nie będę musiał się wstydzić. Wręcz przeciwnie! Jak zawsze, tak i teraz przysporzę Chrystusowi chwały – żywy czy martwy.
21 Bo dla mnie życie to służba Chrystusowi, a śmierć – to czysty zysk!
22 Jeśli więc mam pozostać przy życiu, to już rwę się do służby. Aż nie wiem, co wybrać.
23 Targają mną dwa pragnienia: zakończyć to wszystko i być już z Nim – bo to coś najwspanialszego,
24 oraz żyć nadal – ze względu na was.
25 Z całą pewnością wiem jednak, że jeszcze pożyję, by dbać o wasz wzrost i radość w wierze.
26 A przy następnym naszym spotkaniu będziecie niezmiernie dumni z tego, jak służę Jezusowi.
27 Tymczasem postępujcie w sposób godny Jego ewangelii. Chcę wiedzieć, że niezależnie od tego, czy jestem z wami czy nie, zachowujecie jedność, że wspólnie walczycie, głosząc ewangelię,
28 i nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa będzie dla nich dowodem ich niechybnej porażki, a dla was – potwierdzeniem, że zbawił was nie byle kto, bo sam Bóg.
29 Otrzymaliście bowiem przywilej nie tylko zaufania Chrystusowi, ale także cierpienia dla Niego.
30 Przechodzicie przez to samo, co kiedyś obserwowaliście w moim życiu i o czym teraz słyszycie – że dla Niego cierpię.
© 2019 ERF Medien