Pomoc

Słowo Życia

1 Drogi Teofilu! W pierwszym liście opisałem ci to wszystko, co Jezus zaczął robić i nauczać
2 aż do owego dnia, w którym mocą Ducha Świętego przekazał wybranym przez siebie apostołom ostatnie polecenia i został wzięty do nieba.
3 Im też dał wiele dowodów, że żyje pomimo doznanych cierpień i śmierci. Przez czterdzieści dni ukazywał się im i rozmawiał o królestwie Bożym.

Jezus zabrany do nieba

4 Podczas jednego ze wspólnych posiłków polecił im, by jeszcze nie opuszczali Jerozolimy, ale poczekali na spełnienie się obietnicy danej przez Ojca.
5 – Już o niej słyszeliście. Mówiłem wam, że Jan zanurzał w wodzie, lecz wy za kilka dni zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym.
6 Innym razem, gdy spotkali się z Jezusem, zapytali Go: – Panie, czy teraz wyzwolisz Izrael i przywrócić nasze królestwo?
7 – Nie waszą sprawą jest znać czas i daty, które swą władzą ustalił Ojciec – odpowiedział.
8 – Wy otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy zstąpi na was, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
9 Po tych słowach wzniósł się na oczach uczniów i zniknął w obłoku.
10 I gdy tak wpatrywali się za Nim w niebo, nagle stanęli przy nich dwaj ubrani na biało mężczyźni,
11 którzy zapytali: – Galilejczycy! Po co tak stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten sam Jezus, zabrany od was do nieba, pewnego dnia powróci w taki sam sposób, w jaki widzieliście Go odchodzącego.

Maciej wybrany na miejsce Judasza

12 To wszystko miało miejsce na Górze Oliwnej, oddalonej do Jerozolimy o kilometr. Apostołowie wrócili do miasta
13 i zebrali się w swoim pokoju na piętrze. Byli to: Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub – syn Alfeusza, Szymon zelota i Juda – syn Jakuba.
14 Wszyscy oni, razem z innymi kobietami oraz Marią, matką Jezusa, i Jego braćmi nieustannie i jednomyślnie trwali na modlitwie.
15 W tym właśnie czasie, gdy zebrało się około stu dwudziestu wierzących, Piotr powstał i rzekł:
16 – Bracia! Musiało się wypełnić proroctwo Pisma, które Duch Święty ustami króla Dawida wypowiedział o Judaszu. To on doprowadził do aresztowania Jezusa,
17 bo był jednym z nas, apostołów, i miał udział w tej służbie.
18 I on za krwawe pieniądze kupił pole, na którym runął głową w dół i pękł, a jego wnętrzności wypłynęły na zewnątrz.
19 Wieść o tym dotarła do wszystkich mieszkańców Jerozolimy i nazwano to miejsce po hebrajsku Hakeldamach, czyli „Pole Krwi”.
20 Księga Psalmów mówi bowiem: „Niech opustoszeje jego dom i niech nikt w nim nie mieszka” oraz „Jego służbę niech przejmie ktoś inny”.
21 Musi więc ktoś inny dołączyć do nas jako świadek zmartwychwstania Jezusa – ktoś, kto tak jak my był z Panem od samego początku,
22 od chwili Jego zanurzenia przez Jana Chrzciciela aż do dnia, w którym został wzięty do nieba.
23 Wybrali dwóch kandydatów: Józefa (zwanego Barsabą, pseudonim Justus) i Macieja,
24 po czym zaczęli się modlić: – Panie, Ty znasz każde serce. Wskaż nam, którego z nich wybrałeś
25 do tej apostolskiej służby, którą Judasz porzucił i poszedł własną drogą.
26 Następnie podali im losy. Ten zaznaczony wyciągnął Maciej. Za aprobatą wszystkich dołączył więc do grona jedenastu apostołów.
© 2019 ERF Medien