Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Acesta este Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş1, regele lui Israel.

Soţia şi copiii lui Osea

2 Când Domnul i-a vorbit pentru prima oară lui Osea, Domnul i-a zis astfel: „Du-te şi ia-ţi de soţie o femeie desfrânată şi copiii desfrânaţi, căci cei din ţară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-L pe Domnul.“
3 El s-a dus şi a luat-o de soţie pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.
4 Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Izreel2, căci peste puţin timp voi pedepsi casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt monarhiei casei lui Israel.
5 În ziua aceea voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“
6 Ea a zămislit din nou şi a născut3 o fată. DOMNUL i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama, căci nu voi mai avea milă de cei din casa lui Israel, nu-i voi mai ierta.
7 Voi avea însă milă de cei din casa lui Iuda şi-i voi izbăvi doar prin Domnul, Dumnezeul lor; deci nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă şi nici prin cai sau călăreţi“
8 După ce a înţărcat-o pe Lo-Ruhama, Gomera a zămislit iarăşi şi a născut un fiu.
9 DOMNUL i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ami4, căci voi nu sunteţi poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.
10 Totuşi israeliţii vor fi nenumăraţi, ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Şi în locul unde li s-a spus: «Voi nu sunteţi poporul Meu!», acolo vor fi numiţi «fii ai Dumnezeului celui Viu».
11 Cei din Iuda se vor uni cu cei din Israel, îşi vor pune o singură căpetenie şi se vor ridica5 din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel!“
1 <footnote>1:1Osea a fost contemporan cu profeţii Isaia, Amos şi Mica (vezi primul verset din fiecare carte)</footnote>
2 <footnote>1:4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăştie [sămânţa]; numele locului unde ia naştere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37) </footnote>
3 <footnote>1:6 Lo-Ruhama înseamnă Ne-Iubită (sau Ne-Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare</footnote>
4 <footnote>1:9 Lo-Ami înseamnă Nu este poporul Meu</footnote>
5 <footnote>1:11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează)</footnote>
© 2018 ERF Medien