Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Viziunea lui Obadia. Aşa vorbeşte Stăpânul DOMN despre Edom: (Am auzit un mesaj de la DOMNUL. Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică: „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)
2 „Iată, te voi face mic între neamuri! Vei fi foarte dispreţuit!
3 Aroganţa inimii tale te-a înşelat, pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii1, care ai locuinţa pe înălţimi, pe tine care zici în inima ta: «Cine mă va doborî la pământ?»
4 Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul şi ţi-ai aşeza cuibul între stele, şi de acolo te voi doborî! zice DOMNUL.
5 Dacă ar intra la tine nişte hoţi, nişte prădători, în timpul nopţii, (o, cum vei fi de distrus!), n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie? Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine, n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
6 O, cât de răvăşit va fi Esau şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
7 Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni din ţară2, iar prietenii tăi te vor înşela şi te vor birui. Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă de care nu-ţi vei da seama.
8 În ziua aceea, zice DOMNUL, oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului şi priceperea din muntele lui Esau?
9 Vitejii tăi, Temane3, vor fi îngroziţi, astfel că toţi cei din muntele lui Esau vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov vei fi acoperit de ruşine, vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte, în ziua în care străinii îi luau averea, atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim, ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău în ziua nenorocirii lui, nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda în ziua nimicirii lor şi nici să te lauzi în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu în ziua nenorocirii lui, nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia în ziua nenorocirii sale şi nici să pui mâna pe averea sa în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii pentru a-i ucide pe fugarii lui, nici să-i predai supravieţuitorii în ziua strâmtorării lui!

DOMNUL va judeca toate neamurile

15 Căci ziua DOMNULUI este aproape pentru toate neamurile! Cum ai făcut, aşa ţi se va face, şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei4 pe muntele Meu cel sfânt, tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile. Vor bea, vor înghiţi şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea! El va fi sfânt, iar cei din casa lui Iacov îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile5!
18 Casa lui Iacov va fi un foc, iar casa lui Iosif – o flacără. Casa lui Esau va fi o mirişte pe care o vor aprinde şi o vor mistui, şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor al casei lui Esau, căci DOMNUL a vorbit!
19 Cei din Neghev6 vor stăpâni muntele lui Esau, iar cei din zona deluroasă vor stăpâni ţara filistenilor! Ei vor stăpâni ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei, iar Beniamin va stăpâni Ghiladul!
20 Oastea7 aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan vor stăpâni ţara până la Sarepta, iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad, vor stăpâni cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii8 se vor sui pe muntele Sion ca să judece muntele lui Esau. Şi Împărăţia va fi a DOMNULUI!“
1 <footnote>1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului</footnote>
2 <footnote>1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!</footnote>
3 <footnote>1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom</footnote>
4 <footnote>1:16 Vezi Ier. 25:15-29</footnote>
5 <footnote>1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit</footnote>
6 <footnote>1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei</footnote>
7 <footnote>1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta </footnote>
8 <footnote>1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi</footnote>
© 2019 ERF Medien