Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreşet, pe vremea lui Iotam, a lui Ahaz şi a lui Ezechia, regii lui Iuda1 – ce a văzut el cu privire la Samaria şi la Ierusalim:
2 „Ascultaţi, toate popoarele! Să ia aminte, pământul, şi tot ce este pe el! Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră, Stăpânul – din templul Lui cel sfânt2!

Judecată împotriva Samariei şi Ierusalimului

3 Iată, Domnul iese din Lăcaşul Lui; El coboară şi păşeşte pe înălţimile pământului!
4 Munţii se topesc sub El şi văile se despică ca ceara înaintea focului şi ca apele care ţâşnesc printre versanţi.
5 Toate acestea, din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel! Care este nelegiuirea lui Iacov? Oare nu Samaria? Care sunt înălţimile3 Iudeii? Oare nu Ierusalimul?
6 De aceea voi preface Samaria într-un morman de ruine şi într-un loc de plantat vie. Îi voi prăvăli în vale pietrele şi-i voi dezveli temeliile.
7 Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, tot câştigul ei va fi ars în foc şi pe toţi idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii; pentru că a adunat toate acestea din câştigul de prostituată, în plată de prostituată se vor preface.

Plânset şi tânguire

8 Din pricina aceasta voi plânge şi mă voi tângui, voi umbla desculţ şi gol, voi scoate strigăte precum şacalii şi voi jeli ca puii de struţ.
9 Căci rana4 ei este de nevindecat; ea s-a întins până în Iuda, a ajuns până la poarta poporului meu, până la Ierusalim.
10 Nu daţi de ştire în Gat5, nu plângeţi deloc! Tăvăliţi-vă în ţărână, la Bet-Leafra!
11 Treci, locuitoare a Şafirului6, goală şi plină de ruşine! Locuitoarea Ţaananului nu îndrăzneşte să iasă! Bet-Eţelul este în jale; sprijinul lui a fost luat de la voi!
12 Locuitoarea Marotului7 tânjeşte după vremuri mai bune, căci s-a coborât nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului.
13 Înhamă-ţi caii la carul de luptă, locuitoare a Lachişului8! Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire pentru fiica Sionului, căci în tine au fost găsite nelegiuirile lui Israel.
14 De aceea vei da daruri de despărţire9 lui Moreşet-Gat! Casele din Aczib vor fi o amăgire pentru regii lui Israel!
15 Voi aduce un stăpânitor împotriva ta, locuitor din Mareşa!10 Slava lui Israel va veni la Adulam.
16 Rade-te şi tunde-te din pricina fiilor tăi, care erau bucuria ta; lărgeşte-ţi pleşuvia precum vulturul, căci vor pleca de la tine în captivitate!“
1 <footnote>1:1Mica a fost contemporan cu profeţii Isaia, Osea şi Amos (vezi primul verset din fiecare carte)</footnote>
2 <footnote>1:2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3</footnote>
3 <footnote>1:5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul</footnote>
4 <footnote>1:9 LXX, Siriacă, VUL; TM: rănile</footnote>
5 <footnote>1:10Bet-Leafra înseamnă Casa prafului</footnote>
6 <footnote>1:11Bet-Eţel înseamnă Casa apropiată (vecină)</footnote>
7 <footnote>1:12Marot înseamnă Cele amare</footnote>
8 <footnote>1:13Lachiş sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiţi în atelaj </footnote>
9 <footnote>1:14Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire</footnote>
10 <footnote>1:15Mareşa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor</footnote>
© 2018 ERF Medien